Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
23. 02. 2021

Úrad pre verejné obstarávanie nám dal za pravdu. Sociálna poisťovňa porušila zákon, zrejme ju neminie pokuta.

V prípade nášho podnetu na Sociálnu poisťovňu padlo právoplatné rozhodnutie. Rada Úradu pre verejné obstarávaniem skonštatovala, že došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní tak, ako sme to tvrdili.

Sociálna poisťovňa ešte v roku 2018 obstarávala zákazku na „Prevádzkovanie elektronického transakčného systému pre potreby Sociálnej poisťovne“, ktorý slúži na zabezpečenie stravovania zamestnancov. Namiesto vyhlásenia klasického verejného obstarávania, ktoré sa využíva pri veľkých, nadlimitných zákazkách, oslovila s cenovou ponukou len vybrané subjekty. Takýto postup sa pritom môže použiť len pri zákazkách s nízkou hodnotou. Poisťovňa sa tak vyhla zverejneniu obstarávania, do ktorého by sa mohol zapojiť každý relevantný hráč na trhu. 

Okrem toho poisťovňa oslovila subjekty, ktoré nikdy predtým podobné zákazky nerealizovali. Na dôvažok boli pri opise predmetu zákazky stanovené tak podrobné požiadavky, že im vedela vyhovieť len víťazná firma GGFS, s.r.o., ktorá za zákazku zinkasovala 15 600 eur. Firma GGFS pritom patrí do portfólia podnikateľa Ivana Kmotríka. Ako sa ukázalo neskôr, v skutočnosti firma zinkasovala oveľa viac. 

V súvislosti s našim podnetom nám ÚVO dalo za pravdu už v prvostupňovom rozhodnutí, ktoré bolo vydané minulý rok. Sociálna poisťovňa ako kontrolovaný podľa rozhodnutia “…nevypracoval opis predmetu zákazky úplne a jednoznačne, čo malo za následok stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky pod finančný limit (…) a aplikovanie nesprávneho a menej prísneho postupu zadávania zákazky…”

Sociálna poisťovňa sa však odvolala a tak nastúpila na scénu Rada ÚVO ako odvolací orgán. Vo februári nám prišla informácia o právoplatnom rozhodnutí, podľa ktorého poisťovňa porušila zákon tak, ako sme to uviedli v našom podnete. V rozhodnutí sa však píše o ďalšej problematickej veci. ÚVO zistilo, že poisťovna zaplatila nielen za dodanie elektronického systému, no uhradila aj skutočne odobratú stravu: “…kontrolovaný v súvislosti so Zmluvou uhradil úspešnému uchádzačovi spolu 4 473 226, 28 eur, teda takmer 320-násobok predpokladanej hodnoty zákazky.” Cena zákazky tak tvorí len časť profitu, ktorý v skutočnosti firma GGFS, s.r.o. od štátnej inštitúcie dostane. 

Podobná prax bola v minulosti rozšírená na viacerých úradoch, rozhodnutie ÚVO o našom podnete môže byť preto prelomové. Sociálnu poisťovňu zároveň s najväčšou pravdepodobnosťou čaká mastná pokuta. O jej výške však bude ÚVO ešte len rozhodovať, v samostatnom správnom konaní.


23. 02. 2021
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.