Xénia Makarová
Xénia Makarová
25. 03. 2022

Pri vile spájanej s Bödörom zistili nezákonný postup. Starostku preveria

Obec a nitriansky okres nevydávali povolenia súvisiace s luxusnou vilou štandardne.

Obec Nitrianske Hrnčiarovce nepostupovala zákonne pri povoleniach pre luxusnú vilu s väzbami na Norberta Bödöra. Úradníci sa mohli v tomto prípade dopustiť trestného činu. Neštandardne postupoval pri pozemkoch pod rovnakou vilou aj nitriansky okresný úrad.

Skonštatovala to Okresná prokuratúra Nitra, na ktorú sme sa v januári obrátili s podnetom. Nepozdávali sa nám rozhodnutia, vďaka ktorým sa na inak nestavebných pozemkoch na okraji Nitrianskych Hrnčiaroviec rýchlo postavila luxusná vila.Zistili sme tiež, že táto vila je úzko prepojená s trestne stíhaným Norbertom Bödörom. Ten figuruje v policajných kauzách ako Dobytkár či Judáš spolu s vysokými verejnými úradníkmi. Ide v nich o podozrenie z ovplyvňovania úradných rozhodnutí a veľkých úplatkov.

Povolili stavať, kde sa nemohlo

Prokuratúra zistila, že obec pri rozhodnutí o stavbe v januári 2019 postupovala tak, že vznikli „skutočnosti, ktoré odôvodňovali prijatie prokurátorského opatrenia“. Opatrenie prijíma prokurátor, ak zistí nezákonný postup samosprávy.

V tomto prípade obec nepostupovala zákonne, keď povolila luxusnú vilu na pozemkoch, na ktorých v tom čase bola nulová zastavanosť. Nesmelo sa na nich teda postaviť vôbec nič. Ani chatka či garáž, nie to ešte luxusná vila.

Nakoniec prokuratúra reagovala upozornením obce. Tá má na jeho vybavenie 30 dní. Prokuratúra navrhuje obci prijať zmeny, aby sa podobný postup už neopakoval a upozornenie má vedenie obce prejednať so zamestnancami, ktorí majú na starosti stavebnú agendu.

Prokurátorka vybavujúca náš podnet ale zároveň odstúpila svojím kolegom na trestnom úseku „poznatok“, na základe ktorého preveria, či sa starostka, respektíve pracovník stavebného úradu Nitrianskych Hrnčiaroviec nedopustili trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Obec už pozemky „zosúladila“

Prokuratúra má ale možnosť podať aj takzvaný protest. Vtedy sa celý sporný proces musí zopakovať nanovo a v zákonnej forme. V tomto prípade sa ale prokurátorka pre túto možnosť nerozhodla, pretože v polovici februára uplynula trojročná lehota, do ktorej možno protest podať

Navyše, medzičasom sa už zmenil územný plán obce, v lokalite okolo vily sa tak už môže od roku 2020 stavať.

Stavebné povolenie však obec vydala v apríli 2019 a podľa medializovaných fotografií bola hrubá stavba pod strechou ešte v rovnakom roku.

Vila bola nakoniec skolaudovaná v januári 2021.

Okres rozhodoval nejednotne

Prokuratúru sme tiež nasmerovali na Okresný úrad Nitra, konkrétne pozemkový a lesný odbor. Ten súhlasil s odňatím poľnohospodárskej pôdy a povolil na pôde stavať napriek tomu, že v tom čase dané pozemky na tento účel vyčlenené neboli.

Podľa zistení prokuratúry v tom čase „bol zaznamenaný nejednotný postup pri vydávaní rozhodnutí pri odňatiach poľnohospodárskej pôdy mimo hraníc zastaveného územia“.

Pre vysvetlenie, v prípade vily s prepojením na Bödöra sa okres spoľahol na súhlas od obce Nitrianske Hrnčiarovce. Tento postup ale podľa prokuratúry „nebol správny“, pretože okresný úrad si neoveroval, či súhlas od obce sedí s realitou.

Medzičasom ale okresný úrad svoje postupy upravil.

Prokuratúra ale napriek tomu zváži, či predsa len nevykoná na okresnom úrade previerku, ako úrad doteraz povoľoval použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely.

 

 


25. 03. 2022
Xénia Makarová

Xénia Makarová