Xénia Makarová
Xénia Makarová
02. 08. 2022

SkyTollu hrozí, že príde o nové mýto. Zasiahol úrad

Nedostatky súťaže na nové mýto už priznávajú aj diaľničiari.

Príliš nízka vysúťažená cena a nezrovnalosti okolo vlastníctva licencií nového mýtneho systému štátom. Tieto veci vytkol Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) súťaži na elektronické mýto 2. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) to akceptovala a výsledky súťaže prehodnotí.

Mýtny systém zabezpečuje výber poplatkov za užívanie diaľnic. Z nich sa potom financuje oprava a výstavba nových ciest.

Na rovnaké riziká sme upozorňovali spolu so Slovensko.Digital. Naše výhrady NDS aj ministerstvo dopravy doteraz bagatelizovali.

Súťaž na mýto 2 je dôležitá pre historicky zlú skúsenosť s mýtnym systémom na Slovensku. Už vyše dekádu ho prevádzkuje za finančne veľmi nevýhodných podmienok pre štát firma SkyToll. Navyše, po skončení zmluvy vďaka zlému nastaveniu podmienok štát zaplatené mýto ani nevlastní. Preto ho teraz diaľničiari tendrujú nanovo. No aj v mýte 2 predbežne vyhrala firma blízka SkyTollu.

Prečo sú licencie kľúčové

ÚVO do súťaže vstúpil, pretože sa na neho s námietkou obrátil jeden z troch súťažiacich. Z rozhodnutia úradu možno vyčítať informácie, ktoré doteraz NDS nechcela zverejniť. No boli kľúčové pre posúdenie, či sa nemôžu zopakovať chyby z predošlého mýtneho tendra.

Takmer 70 percent nového mýtneho systému nedodá štátu predbežný víťaz CzechToll, ale úplne iná firma. Tá si môže nadiktovať licenčné podmienky. Pre štát to môže znamenať možnú licenčnú závislosť na tomto subdodávateľovi, a tým pádom zopakovanie chýb zo súčasnej mýtnej zákazky.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) preto nariadil Národnej diaľničnej spoločnosti výsledky súťaže prehodnotiť.

Licenčné podmienky sú v tomto prípade kľúčové pre celkovú cenu mýta 2. NDS už dlhšie uvádza, že sa poučila z chýb doterajšej zmluvy so SkyTollom. Pretože pri nej štát nevlastní takmer nič. Pri mýte 2 tak diaľničiari chceli dosiahnuť úplný opak. Aby štát mal k dispozícii čo najviac práv k softvéru.

68 percent od úplne inej firmy

ÚVO ale v aktuálnom rozhodnutí upozornil, že predbežný víťaz môže nároky NDS na široké licenčné a autorské práva obísť. Zmluva totiž umožňuje víťazovi využiť pri plnení zmluvy softvér iných tvorcov, takzvaných tretích strán, pričom NDS sa podvolí licenčným podmienkam nadiktovaným týmito tvorcami. Tie ale môžu byť voči NDS nevýhodné.

Až 68 % diela má zabezpečiť česká firma TollNet. Ide pritom o kľúčovú časť celej zákazky.

ÚVO upozorňuje, že „licenčné podmienky produktu TollNet k informačnému systému vylučujú odovzdanie zdrojových kódov“. Produkt od TollNetu nie je tiež bežne dostupný na trhu. Inak povedané, CzechToll ponúkol riešenie mýtneho systému, ktorý v takmer 70% nespĺňa požadované licenčné podmienky.

Keďže zadefinovanie povinností TollNetu nie je zo zmluvy jednoznačné, ÚVO nariadil vyhodnotiť podmienky postavenia subdodávateľov.

Práve fakt, že štát za doterajší mýtny systém zaplatil SkyTollu stovky miliónov eur, no nevlastní ho, kritizoval tak expremiér Igor Matovič, ako aj súčasný minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Pod jeho kompetenciu spadá aj NDS.

Už NDS sa zdali ceny prinízke

Úrad nariadil diaľničiarom aj zopakovať hodnotenie cenových ponúk. Prvé dve ponuky totiž môžu byť podhodnotené, tým pádom nepokryjú dostatočne náklady na požadované služby a tovary, čo môže v budúcnosti viesť k riziku pri plnení zmluvy.

Tretí záujemca, ktorý podal námietku, minimálne náklady na súťaž pri dodaní všetkých požiadaviek vyčíslil na necelých 22 miliónov eur. Štát pritom zákazku odhadol na takmer 42 miliónov. Predbežný víťaz CzechToll ponúka necelých 14, teda tretinovú cenu. V poradí druhá firma ponúkla o dva milióny vyššiu cenu. Len ponuka tretej firmy, ktorá sa aj obrátila na ÚVO s podnetom, sa približovala odhadu NDS.

S argumentom o mimoriadne nízkej cene prvých dvoch záujemcov sa stotožnil aj úrad, ktorý navyše upozornil, že nízke ceny sa nezdali už samotnej NDS. Jej hodnotiaca komisia preto žiadala aj dodatočné vysvetlenie, prečo sú „odchýlky“ niektorých položiek u prvého záujemcu oproti zvyšným dvom.

Diaľničiari ale zároveň podľa ÚVO nikdy neupresnili, v čom konkrétne sa im dve ponuky zdali podozrivo nízke. Postup diaľničiarov pri vyhodnotení tohto rizika označil úrad za “formálny”. ÚVO nevie tým pádom ani vyhodnotiť, prečo neskôr NDS už nízke ceny neriešila.

Na problematické časti zmluvy na nové elektronické mýto upozorňujeme spolu so Slovensko.Digital, odkedy analyzovali návrh zmluvy. Podajú v tejto veci aj podnet na Najvyšší kontrolný úrad.

 


02. 08. 2022
Xénia Makarová

Xénia Makarová