Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
30. 03. 2021

Vyzývame ministerstvá na spoluprácu pri sporoch o deti

Košičanka sa roky nevie dostať k dcére, urýchliť by to mohla spolupráca úradníkov. Vyzývame ministerstvá k spoločnému postupu v medializovanom spore o dcéru.

Už dlhšie sledujeme prípad matky z Košíc, ktorá sa roky nevie dostať k svojej dcére. Napriek tomu, že jej kontakt s dcérou potvrdil aj súd. Jej prípad však sprevádzajú aj ďalšie neštandardné okolnosti, dokonca Ústavný súd nedávno za jej prípad skritizoval košický okresný súd pre ,,prieťahy” a ,,nesústredenosť”.

Vlani v lete dokonca súd zveril dcéru matke, napriek tomu sa k maloletej matka doteraz nedostala. Najmä preto, že dieťa sa s otcom dlhodobo zdržuje v zahraničí. Aby sa návrat dcéry urýchlil, vyzývame ministerstvá spravodlivosti, práce, zahraničia, školstva a vnútra k vytvoreniu spoločného tímu na riešenie tohto problému.

Zároveň navrhujeme, aby sa podobná spolupráca medzi ministerstvami udržala.

Ako krajina potrebujeme príklady dobrej praxe nadrezortných riešení do budúcnosti. Dôvod? Toto nie je jediný prípad, kde je pre najlepší záujem maloletých nutné prekročiť pohodlný horizont povinností vlastného rezortu.

Podobné problémy ako v prípade matky z Košíc evidujeme aj v ďalších prípadoch sporov rodičov o deti. Osobitnou kapitolou problémových prípadov sú najmä spory o deti medzi rodičmi, z ktorých jeden je cudzinec, alebo deti spolu so slovenskými rodičmi žili dlhodobo mimo Slovenska. 

Nazdávame sa, že je namieste, aby štátne inštitúcie, ktorých kompetencie sa v tomto, ale aj ďalších problémových prípadoch prekrývajú, vytvorili medzirezortnú skupinu a plán spoločného postupu. Ak je to tak, že žiadny z rezortov nedokáže realizovať právoplatný rozsudok a dovŕšiť ochranu porušených práv dieťaťa jednotlivo, je čas sa spojiť a postupovať spoločne.

Tvrdenie, že v takejto situácií postačuje nechať ďalší postup a jeho náklady len na individuálneho občana, totiž neobstojí.

Téme rodičovských sporov o deti a častým personálnym prepojeniam v najvypuklejších kauzách sme sa v Nadácii venovali v podrobnej analýze vlani. Identifikovali sme hlavné problémy, prečo štát v tejto oblasti často zlyháva. Ide hlavne o pridlhé konanie súdov, žiadna podpora rodičov  a dieťaťa v kríze cez prepájanie so spolupracujúcimi profesiami psychológov či mediátorov a nepotrestanie situácie, kedy jeden z rodičov dlhodobo nerešpektuje súdne rozhodnutia.

Opakujú sa tiež profesionálne zlyhania kľúčových zástupcov štátu v poručenskej agende: sudcov, kolíznych opatrovníkov, znalcov či komisárky pre deti.

Zároveň veríme, že dlhodobým riešením je také vytváranie rodičovských dohôd , ktoré je bez prieťahov, dôsledné a v najlepšom záujme dieťaťa, pod dohľadom odborne aj zručnostne vybaveného sudcu prepojeného s psychológmi a mediátormi, ktorí spolu podporujú reštart spolupráce rodičov po rozvode.

O čo ide v prípade matky s Košíc

V roku 2017 košický súd zveril dvojročné dieťa otcovi. Ten opakovane blokoval kontakt maloletej s matkou napriek tomu, že súd rozhodol, že má právo niekoľko hodín za týždeň dcéru vidieť. V roku 2019 vzal otec dcéru do Ruska, kam bol vyslaný pracovne Slovenskou akadémiou vied podliehajúcou ministerstvu školstva.

V lete 2020 súd zveril naopak dcéru matke. Toto rozhodnutie vydala rovnaká okresná sudkyňa, ktorá predtým zverila dieťa otcovi, a to pri nezmenených okolnostiach, ktoré platili aj pri jej prvom verdikte.V januári 2021 otec, zdržiavajúci sa s dcérou v Rusku, oznámil slovenskému veľvyslanectvu v Moskve, že sa stal ruským občanom. Matka bojuje o možnosť byť so svojou dcérou právnou cestou od roku 2017. Rozhodnutie o zverení dcéry matke je právoplatné, no dieťa je stále s otcom v Rusku.

V novembri 2020 dokonca Ústavný súd potvrdil  prieťahy tohto súdneho konania. K postupu Okresného súdu Košice II vyššie postavený súd uviedol, že ho ,,nemožno hodnotiť ako efektívne smerujúci k odstráneniu právnej neistoty sťažovateľky“. Napríklad ako ,,nesústredený“ opísal postup nižšieho súdu, ktorý kľúčovým znaleckým posudkom disponoval už vo februári 2019, no za vyše rok a pol stále nedošlo k vecnému prejednaniu jeho záverov.Ústavný súd tiež zdôraznil, že ,,pod mimoriadnou starostlivosťou, ktorú má súd venovať konaniu týkajúcemu sa rozhodovania vo veciach maloletých, nemožno rozumieť priebežné vykonávanie procesných úkonov… ale osobitnú dôležitosť nadobúda predovšetkým kvalitatívna stránka týchto úkonov“.

foto: ilustračné, pixabay.com

 

Nadácia Zastavme korupciu sledujúc najlepší záujem dieťaťa, ktorý bol v súdnom konaní opakovane potvrdený rôznym dokazovaním, posiela výzvy Ministerstvu spravodlivosti, Ministerstvu práce, sociálnych vec a rodiny vrátane Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, Ministerstvu zahraničia, Ministerstvu školstva a Ministerstvu vnútra SR k spolupráci a urýchleniu krokov v tomto prípade.


30. 03. 2021
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.