Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
29. 06. 2022

Ocenenie Férový čin roka získal študent za pomoc seniorom

Nadácia Zastavme korupciu včera v Primaciálnom paláci ocenila mladých ľudí, ktorí prispeli k tomu, že na Slovensku sme k sebe boli v roku 2021 o niečo lepší. Mládežnícke ocenenie získal autor nápadu, ktorý rozosieva dobro cez ručne písané listy seniorom a všetkým, ktorí pekné slovo potrebujú ako soľ.

Päťčlenná odborná porota zložená zo zástupcov piatich organizácií a inštitúcií  hodnotila angažovaných mladých ľudí vo veku 16 – 26 rokov, ktorým veci verejné nie sú ľahostajné. Odborníci vyberali spomedzi inšpiratívnych činov, ktoré v roku 2021 pomohli k spravodlivejšiemu prostrediu v spoločnosti, k zvýšeniu transparentnosti, k osvojeniu morálnych hodnôt, či otvoreniu spoločenskej debaty. Kľúčovým faktorom pri vyberaní víťaza bola miera pozitívneho dopadu na spoločnosť.

Porota sa zhodla, že spoločnosť je férová vtedy, keď myslí na rôzne skupiny obyvateľstva a keď sa ľudia dokážu rozprávať naprieč názorovými, profesnými a vekovými bublinami.

Prvým laureátom mládežníckeho ocenenia Férový čin roka sa tak stal Ján Cipár, ktorý založil iniciatívu Pošli dobro.

Ján upozornil na osamelosť seniorov, ktorí boli v čase pandémie  najzraniteľnejšou časťou populácie. Spolu s 600 mladými dobrovoľníkmi napísali seniorom v domovoch dôchodcov viac ako 3000 listov a rozoslali ich aj s malým darčekom.

Projekt sa neskôr rozšíril na písanie listov aj pre telesne a duševne postihnutých ľudí, z ktorých mnohí žijú v týchto zariadeniach desiatky rokov. Iniciatíva tak umožnila prekonať generačný rozdiel medzi mladými ľuďmi a staršou generáciou.

“V čase pandémie boli seniori v domovoch dôchodcov bez kontaktu s vonkajším svetom. Zároveň si dlhodobo uvedomujem, že my mladí málo chápeme pohľady starších ľudí a rád by som tieto dve generácie k sebe priblížil. Toto všetko sa vo mne spojilo a založil som projekt Pošli dobro.” hovorí Ján. “Som za toto ocenenie veľmi vďačný. Je pre mňa povzbudením v ďalšej činnosti a znakom, že náš projekt a snaha neboli márne, ale priniesli veľký úžitok,” dodáva víťaz ocenenia.

Finalisti ocenenia

Okrem Jána boli medzi finalistami ďalší traja inšpiratívni mladí ľudia:

Jakub Zeman: upozornil na nefunkčnosť Rady Protimonopolného úradu SR. Rada bola niekoľko mesiacov neúplná z dôvodu nečinnosti vlády SR. Jakub na tento stav prišiel vďaka systematickému sledovaniu a kontrole webových stránok štátnych úradov. Podnet bol následne medializovaný, čím sa v krátkom čase vytvoril tlak na sfunkčnenie Rady a vláda vymenovala chýbajúcich štyroch členov. 

Kristián Krivda: zorganizoval prednášky o očkovaní s odborníkmi na viac ako 300 stredných školách po celom Slovensku. Kristián dal dokopy 100 dobrovoľníkov a desiatku odborných konzultantov na čele s  docentom Viliamom Dobiášom, prezidentom Slovenského červeného kríža. Fakty o očkovaní a odpovede na najčastejšie otázky od ľudí, ktorí tomu rozumejú, sa tak dostali k viac ako 15 000 stredoškolákom. Aj vďaka Kristíanovi mladí ľudia  získali kvalitné a overené informácie, na základe ktorých sa mohli lepšie rozhodnúť a chrániť zdravie a život seba i blízkych.

Michal Horský: založil projekt demokratickej diskusnej platformy DemDis. Michal mal plné zuby diskusií, ktoré končia urážkami a hádkami. S priateľmi preto vytvoril unikátny priestor, kde sa debatuje bez nadávok či blokovania ľudí a prináša to ešte aj výsledky. Vďaka jedinečnému softwaru na stránke www.demdis.sk prebiehajú moderované diskusie na aktuálne kontroverzné témy rozdeľujúce spoločnosť. Pričom každý príspevok musí spĺňať isté pravidlá a dostane rovnaký priestor. Debatéri z demdis.sk odchádzajú s riešeniami a pocitom, že aj keď máme rôzne názory, všetci chceme vlastne to isté. Mať sa dobre.

Nadácia verí, že ocenením týchto činov, motivuje aj ďalších mladých k dobrovoľníckym aktivitám v boji za férovejšie a spravodlivejšie mesto, región, kraj či dokonca celé Slovensko.


Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.