Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
20. 08. 2021

Otvárame Protikorupčnú akadémiu, mladých pripraví na boj proti korupcii v ich meste

Naša sesterská Komunita Zastavme korupciu spúšťa pilotný ročník 3-mesačného bezplatného programu s názvom “Protikorupčná akadémia”.  Cieľom je odovzdať mladým ľuďom vedomosti a zručnosti, vďaka ktorým môžu byť aktívni v boji proti korupcii vo svojom meste či obci. 

Bojovať proti korupcii je dôležité na všetkých úrovniach. Popri Nadácii Zastavme korupciu preto už 5 rokov pôsobí Komunita Zastavme korupciu, ktorá združuje šikovných mladých ľudí z celého Slovenska. Mladí aktivisti chodia na verejné zastupiteľstvá, sledujú verejné obstarávanie a šíria protikorupčnú osvetu. Antikorupčný know-how má teraz šancu získať 25 vybraných uchádzačov na Protikorupčnej akadémii už za 3 mesiace.

“Cieľom Akadémie je odovzdať schopnosti a vedomosti mladým ľuďom, ktorým na našej krajine záleží. Miera korupcie sa totiž neodvíja len od toho, čo sa deje v parlamente. Dôležité je, čo sa deje na miestnych zastupiteľstvách v každom kúte Slovenska,” hovorí Matúš Lukačovič, koordinátor Komunity Zastavme korupciu a autor myšlienky Protikorupčnej Akadémie.

Unikátny projekt pre mladých od 17 do 28 rokov

Počas troch mesiacov získajú uchádzači teoretické i praktické zručnosti v boji proti korupcii. V prvej fáze absolvujú intenzívny trojdňový tréning. Živé prednášky a workshopy pre nich pripravia odborníci v oblastiach ako je verejná kontrola, investigatíva, ale aj komunikácia, tvorba projektu, či kritické myslenie. V druhej fáze si mladí vyskúšajú realizovať vlastné projekty pod odborným dohľadom. Môže ísť o projekt zameraný na organizáciu protikorupčného podujatia, kontrolu podozrivých zákaziek v meste, písanie investigatívneho blogu alebo iný kreatívny projekt, ktorým sa upozorní na nemorálne či korupčné správanie.

Úspešní absolventi Akadémie získajú certifikát, možnosť stať sa stálym členom Komunity Zastavme korupciu a venovať sa zaujímavým aktivitám v rámci komunitného alumni programu.

Renomovaní garanti

Počas celých troch mesiacov budú na akadémii participovať odborní garanti, ktorí sú zároveň partnermi programu: spravodajský portál Aktuality, Investigatívne centrum Jána Kuciaka, advokátska kancelária AGM partners, Akadémia kritického myslenia, Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, reklamná agentúra Diorama.

Akadémia svoje brány otvorí začiatkom októbra 2021. Výzva na prihlasovanie do programu je otvorená do 8. septembra 2021. Viac informácií spolu s prihláškou nájdete na stránke: https://komunita.zastavmekorupciu.sk/akademia/

O Komunite Zastavme korupciu

Komunita Zastavme korupciu je mládežníckou organizáciou Nadácie Zastavme korupciu. Jej cieľom je aktivizovať mladých ľudí po celom Slovensku, motivovať ich k záujmu o veci verejné a vytvárať tak protikorupčnú sieť vo všetkých regiónoch.


Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.