Proti korupcii bojujeme
v každom kúte Slovenska

Sústrediť sa len na veľké podvody v hlavnom meste nestačí. Ak chceme korupciu poraziť, musíme sa jej postaviť aj na lokálnej úrovni. Vytvorili sme preto unikátnu mládežnícku organizáciu spájajúcu mladých ľudí, ktorým na tejto krajine záleží. Komunita Zastavme korupciu aktivizuje mladých, motivuje k záujmu o veci verejné a vytvára protikorupčnú sieť v regiónoch.

Čo dokážu mladí

Šikovní dobrovoľníci často dokážu viac než platení poslanci. Viac ako 70 aktívnych ľudí vo veku 17-28 rokov pôsobí v protikorupčných bunkách v regiónoch naprieč celým Slovenskom. Chodia na mestské zastupiteľstvá, kontrolujú verejné obstarávanie na lokálnej úrovni, pripravujú diskusie, vzdelávajú svojich rovesníkov na stredných či vysokých školách.

Čo sa podarilo

Okrem desiatok menších projektov v regiónoch, sa mladým dobrovoľníkom podarilo zrealizovať 4 celoslovenské online kampane reagujúce na aktuálne spoločensko-politické dianie.

Antiplagiátori

Kampaňou Antiplagiátori sme v roku 2021 otvorili verejnú debatu o duševnom vlastníctve, férovosti a prijatí zodpovednosti pri písaní záverečných prácach.
www.antiplagiatori.sk
 

Obdobie kampane február – júl 2021

Dlhodobo sme apelovali na vysokých verejných funkcionárov, ktorí boli usvedčení z plagiátorstva, aby sa vzdali svojich titulov. Okrem toho však vnímame veľký problém v zľahčovaní problému podvádzania na školách v časti spoločnosti. Spustili sme preto osvetovú kampaň, ktorá najmä rovesníkom priblížuje, prečo je potrebné prestať normalizovať akademické podvody.

Za čistú prokuratúru

Projekt s názvom Za čistú prokuratúru mal za cieľ informovať širokú verejnosť o voľbe generálneho prokurátora na konci roka 2020 a o dôležitosti tohto postu.
www.zacistuprokuraturu.sk
 

Obdobie kampane november – december 2020

Generálna prokuratúra, ktorej vedenie volil parlament v novembri 2020, je jedným z hlavných pilierov právneho systému. Práve tu však v posledných rokoch dochádzalo k závažným zlyhaniam. Závadové osoby a politici mali v systéme prokuratúry vplyv a dosah na najvyššie postavených ľudí. Práve preto sme pripravili a spustili informačnú kampaň Za čistú prokuratúru.

Volebné hliadky

Volebné hliadky minimalizovali hrozby manipulovania s hlasmi, a to pomocou mobilizácie občanov, aby boli prítomní vo volebných miestnostiach v roku 2018.
www.volebnehliadky.sk
 

Obdobie kampane september – november 2018

Komunálna politika má obrovský dosah na náš každodenný život. Nie je preto jedno, kto bude primátorom, starostom či poslancom. Rozhodli sme sa preto riešiť opakované podvádzanie pri voľbách a manipulovanie s hlasovacími lístkami vo volebných miestnostiach. Mladí aktivisti zvolili formu mobilizácie občanov. Cieľom bolo, aby sa občania zúčastnili sčítania volebných hlasov v komisiách vo svojich obciach.

Pod županom

V úspešnej kampani Pod županom dobrovoľníci vyzdvihli dôležitosť župných volieb 2017 pre mladých ľudí a dali im tak dôvod ísť voliť.
www.podzupanom.sk
 

Obdobie kampane september – november 2017

Pozícia župana má na naše životy veľký vplyv. Župan stojí na čele celého kraja a má rozhodovaciu moc v oblastiach ako je školstvo, kultúra, šport alebo doprava. Má priamy vplyv napríklad na kvalitu internátov, podporu festivalov či galérií, budovanie cyklotrás, stav vozoviek, či hospodárenie s eurofondami. Vytvorili sme preto kreatívny web s kompetenciami župana a vyzdvihnutím dôležitosť župných volieb.


 

Ako to funguje

Každý rok hľadáme nových šikovných mladých ľudí, ktorí majú chuť niečo vo svojom meste či obci zmeniť. Vybraní uchádzači prejdú odborným tréningom, kde získajú základné antikorupčné know-how. Absolventi tzv. Protikorupčnej akadémie sa stávajú stálymi členmi Komunity Zastavme korupciu.


 

Protikorupčná akadémia

Akadémia je 3-mesačný bezplatný program, ktorý je vstupnou bránou do Komunity. Program je zameraný na vzdelávanie, osvetu a aktivizáciu mladých ľudí. Cieľom je odovzdať mladým ľuďom teoretické i praktické zručnosti, vďaka ktorým môžu byť aktívni v boji proti korupcii vo svojom meste či obci.

 
1.fáza

Úspešní uchádzači absolvujú intenzívny trojdňový tréning. Živé prednášky a workshopy pre nich pripravia odborníci v oblastiach ako je verejná kontrola, investigatíva, ale aj komunikácia, tvorba projektu, či kritické myslenie.

2. fáza
V druhej fáze si mladí vyskúšajú realizovať vlastné projekty pod odborným dohľadom.
Môže ísť o projekt zameraný na organizáciu protikorupčného podujatia,
kontrolu podozrivých zákaziek v meste, písanie investigatívneho blogu alebo
iný kreatívny projekt, ktorým sa upozorní na nemorálne či korupčné správanie.
Zároveň prebieha séria online workshopov, ktoré pomôžu účastníkom s realizáciou ich projektov.

 

3.fáza
Úspešní absolventi Akadémie získajú certifikát, možnosť stať sa stálym členom
Komunity Zastavme korupciu a venovať sa zaujímavým aktivitám v rámci komunitného
alumni programu.

Všetky informácie a aktuality o Komunite Zastavme korupciu nájdete na webe.

Komunita Zastavme korupciu

Všetky informácie a aktuality o Komunite nájdete na webe

Komunita Zastavme korupciu