Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
09. 09. 2021

Analýza Via Iuris k §363

Nadácia Zastavme korupciu v roku 2018 pripravila vôbec prvú Správu o stave slovenskej prokuratúry. Opiera sa o hĺbkové rozhovory s ľuďmi, ktorí pracujú na rôznych stupňoch prokuratúry.

V Správe sme upozornili aj na to, že generálny prokurátor má na Slovensku mimoriadnu silnúmpozíciu a moc, ktorú mu zaručuje tzv. § 363. O analýzu paragrafu sme požiadali renomovaných právnikov z Via Iuris. Ich závery si môžete prečítať tu:

Analýza k ustanoveniu § 363 a nasl. Trestného poriadku


09. 09. 2021
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.