Xénia Makarová
Xénia Makarová
29. 09. 2021

Čaká nás voľba komisára pre deti. Vyzývame poslancov, aby zvolili skutočného odborníka.

Poslanci Národnej rady budú čoskoro vyberať nového komisára pre deti. Vyzývame ich, aby vyberali hlavne podľa odbornosti a skúseností. Príklad doterajšej detskej komisárky Viery Tomanovej ukazuje, že voľba narýchlo, navyše s politickým pozadím, nie je dobré riešenie.

Komisár pre deti hrá na Slovensku kľúčovú úlohu v ochrane maloletých. Podľa zákona má v spoločnosti presadzovať záujmy detí, vydávať stanoviská k dodržiavaniu ich práv, ale aj skúmať ich názory. Môže sa vyjadrovať k súdom, kde sa sporia rodičia o svoje deti, ale tiež vypočúvať maloletých či mimoriadne vystúpiť v Národnej rade.  Jeho priestor je teda veľmi široký. O to dôležitejšia je osoba komisára, ktorá určuje smerovanie celého úradu. Práve v najbližších týždňoch budú poslanci Národnej rady nominovať a neskôr voliť nového komisára pre deti.

Čo robí komisár pre deti podľa zákona:

  • monitoruje dodržiavanie práv
  • presadzuje záujmy detí v spoločnosti a podporuje zvyšovanie povedomia o právach detí
  • skúma názory detí a podporuje ich záujem o verejné otázky
  • spolupracuje so zahraničnými subjektmi, ktoré sa podieľajú na výkone práv dieťaťa
  • vydáva stanoviská vo veciach dodržiavania práv dieťaťa
  • môže predložiť národnej rade mimoriadnu správu, ak zistí závažné porušovanie práv dieťaťa alebo ak sa porušovanie týka väčšieho počtu detí


Pred šiestimi rokmi  – začiatkom decembra 2015 zvolili parlamentní poslanci na tento post Vieru Tomanovú. Nominoval ju vládny Smer, ktorého bola Tomanová poslankyňou a predtým ministerkou práce.

Poslanci si ju vtedy vybrali zo štyroch navrhnutých kandidátov.

Už vtedy neziskové organizácie zaoberajúce sa problematikou ochrany práv detí kritizovali fakt, že komisár by mal byť najmä odborníkom, menej politikom.

Ako sa ukázalo, pôsobenie Tomanovej ako ochrankyne práv maloletých skutočne nebolo ideálne. Opakované stretnutia s Marianom Kočnerom, odporúčanie konkrétneho „drahého“ právnika či podporovanie rodiča v tom, aby nerešpektoval rozhodnutie súdu sme jej vyčítali vlani aj z našej Nadácie.


„Okrem toho jej vyčítame rodinkárstvo na úrade ako aj netransparentné vyberanie prípadov, ktorým sa venovať bude a ktorým nie,“ doplnila Xénia Makarová z Nadácie.

Nadácia sa k téme komisárky pre deti dostala cez podnety, v ktorých rodičia opakovane upozorňovali na možné korupčné správanie úradníkov počas súdnych procesov. Tie trvajú často neprimerane dlho, v najvypuklejších sporoch figuruje väčšinou aj úrad komisárky.

Apelujeme preto na aktuálnych poslancov, aby pri voľbe nového komisára hlasovali za čo najlepšieho odborníka. Takého, ktorému by s dôverou zverili aj ochranu práv vlastných detí.

Výzvu k voľbe nového komisára alebo komisárky pre deti pošleme adresne všetkým poslancom Výboru NRSR pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý voľbu komisára zastrešuje.


29. 09. 2021
Xénia Makarová

Xénia Makarová