Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
24. 06. 2020

Diskutuje sa o voľbe generálneho prokurátora, poslancom sme poslali návrhy, ako by podľa nás mala voľba vyzerať

Poslanci a odborná verejnosť budú dnes diskutovať o voľbe generálneho prokurátora.  Zaslali sme im návrhy, ktoré podľa nás môžu diskusiu posunúť smerom k tomu, že na Slovensku sa podarí zvoliť najlepšieho možného kandiáta na šéfa Generálnej prokuratúry. 

Celé znenie listu pre poslancov

Nový návrh zákona, ktorý upravuje voľbu generálneho prokurátora, obsahuje mnoho vylepšení, ale aj sporných bodov. Cieľom diskusie i finálnej podoby zákona by podľa nás malo byť odpolitizovanie funkcie generálneho prokurátora, ktoré je hlavným predpokladom pre správne a nezávislé fungovanie prokuratúry. 

„Od politikov nezávislý prokurátor je jeden z najdôležitejších krokov k nezávislosti a sfunkčneniu činnosti prokuratúry a zamedzeniu politického vplyvu na jej činnosť,“ povedala Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu. 

Ako by podľa nás mala vyzerať voľba generálneho prokurátora

1, Navrhujeme, aby sa generálnym prokurátorom mohol stať okrem prokurátora aj trestný sudca, nie však advokát alebo ďalšie právnické povolania. V súvislosti s tým navrhujeme stanoviť minimálne požiadavky na trvanie praxe prokurátora či trestného sudcu či dostatočnú kombinovanú prax.

2, Vítame rozšírenie okruhu navrhovateľov kandidátov na GP. Prikláňame sa k názorom odbornej verejnosti, ktoré požadujú väčšie zastúpenie samotných prokurátorov napríklad prostredníctvom zhromaždenia prokurátorov či GP samotného.

3, Navrhujeme povinnosť osoby navrhovanej za kandidáta predložiť vlastnú víziu riadenia či koncepciu rozvoja prokuratúry SR (5 strán formátu A4).

4, Nesúhlasíme s tým, aby generálneho prokurátora mohol jednoducho odvolať parlament s odôvodnením, že nevykonával funkciu riadne, čestne, nezávisle a nestranne, bez ďalšieho skúmania. V prípade návrhu na možnosť odvolania generálneho prokurátora navrhujeme, aby nezávislý orgán preskúmaval každé individuálne pochybenie GP, ktoré by mohlo viesť k jeho odvolaniu z vyššie uvedených dôvodov. Takýmto orgánom by mohol byť Ústavný súd či Najvyšší Správny súd v prípade jeho zriadenia.

5, Navrhujeme overenie odborných a morálnych predpokladov kandidátov nezávislou výberovou komisiou, ktorá verejne vypočuje kandidátov na GP. Táto komisia by odporučila najlepších kandidátov na voľbu do NR SR (teda zostavila poradie najlepších).

V prípade, že verejné vypočutie bude prebiehať na pôde Ústavnoprávneho výboru, navrhujeme umožniť odbornej verejnosti, mimovládnym organizáciám a zástupcom médií klásť otázky.

6, Navrhujeme, aby mohli kandidovať len osoby, ktoré posledných 5 rokov nevykonávali jednu z vybraných politických funkcií. Odporúčame nasledovať príklad zamedzenia takéhoto priameho prechodu u predsedu úradu na ochranu oznamovateľov (podľa §14 ods.3 Zákona č.54/2019 Z. z.).

 


24. 06. 2020
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.