Klára Bernátová
Klára Bernátová
11. 01. 2021

Komunita Zastavme korupciu vyzýva premiéra aj ďalších politikov, aby sa vzdali titulu. Pripája sa tak k iniciatíve Študentskej rady vysokých škôl.

Naša sesterská organizácia Komunita Zastavme korupciu podporuje Študentskú radu vysokých škôl (ďalej ŠRVŠ), ktorá vyzýva premiéra, aby sa vzdal titulu, ktorý získal podvodom. Premiér po medializovaní kauzy verejne sľúbil, že sa titulu vzdá, keď to bude možné po legislatívnej stránke. A možné to už je. 

Od 1.1. 2021 je účinná nová právna úprava Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ktorej § 108h môže premiér uplatniť na svoju osobu: Fyzická osoba sa môže neodvolateľne vzdať akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu písomným oznámením s úradne osvedčeným podpisom doručeným rektorovi vysokej školy, ktorá udelila dotknutej osobe akademický titul…”

Nakoľko ŠRVŠ chce premiérovi uľahčiť jeho už aj tak náročnú situáciu spojenú s manažovaním pandemickej krízy, vo výzve mu doručila predpripravené tlačivo na vzdanie sa titulu. Komunita Zastavme korupciu preto verí, že premiér dodrží slovo, inšpiruje sa politickou kultúrou zo zahraničia a titulu sa v najbližších dňoch vzdá. 

Výzva prichádza 2 dni po tom, ako sa vzdala postu rakúska ministerka práce a rodiny Christine Aschbacherová, ktorá odpisovala vo svojej dizertačnej práci. V minulosti odstúpila česká ministerka spravodlivosti Taťána Malá kvôli odpisovaniu v oboch svojich diplomových prácach či maďarský prezident Pál Schmitt, ktorý odkopíroval väčšinu svojej dizertačnej práce.

Každý robíme chyby a naše hodnoty sa v čase menia. Je preto žiaduce, aby tí, ktorí v minulosti pochybili, s pokorou vyvodili zodpovednosť. Vyzývame preto všetkých vrcholových politikov a političky, ktorí preukázateľne získali titul podvodom, aby sa titulu vzdali rovnako, ako by to mal urobiť premiér:

Mgr. Boris Kollár, predseda parlamentu

Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva

Bc. Petra Krištúfková, poslankyňa NR SR 

JUDr. Andrej Danko, predseda SNS

 

Komunita Zastavme korupciu je mládežnícka platforma Nadácie Zastavme korupciu vytvorená pre mladých protikorupčných aktivistov a aktivistky. Po medializovaní káuz o podvodnom získaní titulov vysokých štátnych funkcionárov a funkcionárok zorganizovala protest za odpochodovanie plagiátorov z politiky. Pod jej online petíciu za odstúpenie Kollára z funkcie predsedu národnej rady sa za necelé 2 týždne podpísalo vyše 8000 ľudí. 

 


11. 01. 2021
Klára Bernátová

Klára Bernátová