Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
28. 11. 2022

Korupčných káuz ubudlo, ale štát nenakupuje lepšie ako za Smeru.

Kým samosprávy sa v nakupovaní zlepšujú, štátne úrady zaostávajú, pokiaľ ide o hospodárne a prehľadné míňanie peňazí. Vyplýva to z rebríčka verejného obstarávania Zindex, ktorý zostavuje Nadácia Zastavme korupciu na základe analýzy dát českými odborníkmi. Viac na www.zindex.sk

Experti porovnávali obchody veľkých a malých inštitúcií pod vedením nominantov súčasnej vlády s rokom 2020, keď končila koalícia Smeru, SNS a Mostu- Híd. Hodnotili na základe množstva verejných súťaží, priamych zadaní, koncentrácie dodávateľov, množstva súťažných ponúk aj pochybení podľa ÚVO.

Z porovnania vyplynula stagnácia až zhoršenie. V prípade menších úradov sa priemerné hodnotenie zhoršilo o jeden percentuálny bod, v kategórii veľkých inštitúcií o 1,5 percentuálneho boda.

 Kto sú skokani

Hoci trend nie je potešujúci, niektoré organizácie si predsa polepšili. „Najväčšie zlepšenie dosiahlo Slovenské národné múzeum – o 2,2 percentuálneho boda, organizujú viac súťaží, majú menej priamych rokovacích konaní a dodatkov k zmluvám. V sledovanom období Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý kontroluje tendre, u nich nenašiel žiadne porušenie zákona,“ konštatoval analytik Nadácie Martin Suchý.

Vo všetkých ukazovateľoch zaznamenalo mierny pokrok aj Ministerstvo kultúry, vedené nominantkou OĽaNO Natáliou Milanovou.

Víťazom medzi veľkými úradmi je Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý dosahuje spoľahlivé a vyrovnané výsledky. „Má zrejme dôveru trhu, čo sa prejavuje nadpriemernou konkurenciou a širokým portfóliom dodávateľov,“ konštatoval Jiří Skuhrovec z českej neziskovky Econlab. Zákazky podľa neho vyhlasujú včas, dodávatelia majú dostatok priestoru na prípravu ponúk.

Spomedzi malých nákupcov skončil najlepšie Ústav na výkon trestu odňatia slobody, ktorý je podľa Skuhrovca výnimočný tým, že nezrušil žiadne verejné obstarávanie, nevyužíva výnimky a historické zmluvy. V týchto ukazovateľoch sa pritom výrazne zlepšil v posledných rokoch.

Výhovorka s Covidom a vojnou neobstojí

Riaditeľka Nadácie Zuzana Petková oceňuje, že počas súčasnej vlády nie je toľko korupčných káuz ako v minulosti. „Škoda len, že to neplatí všeobecne aj na dobrú prax pri všetkých verejných obstarávania. Čím hospodárnejšie a efektívnejšie totiž štát postupuje, tým viac peňazí môže ušetriť a nakúpiť kvalitnejšie služby a tovary,“ dodala. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa do súťaží hlási menej firiem a viac zmlúv sa uzatvára priamo a bez súťaže.

Neobstojí pritom argument, že v období Covidu a vojnovej krízy na Ukrajine musel štát nakupovať narýchlo a preto toľko nesúťaží. V rovnakom období sa totiž zlepšili mestá, ktoré sú v rovnakej situácii ako štát. A to v priemere o 4 percentuálne body.

 Čo je Zindex

Zindex je nástroj na analýzu verejného obstarávania. S využitím reálnych dát meria nakoľko transparentne a hospodárne postupoval konkrétny zadávateľ. Zindex porovnáva jednotlivých zadávateľov a dáva im spätnú väzbu – kde sa im darí a kde majú rezervy. Nízky Zindex neznamená korupciu ani porušenie zákona. Skôr vyjadruje, či verejný obstarávateľ postupuje v súlade s dobrou praxou, teda s odporúčaniami pre hospodárne obstarávanie podľa OECD, Európskej komisie či iných expertných organizácií.

Keďže cieľom hodnotenia je zviditeľňovanie pozitívnej praxe a motivovanie k transparentnejším a hospodárnejším štátnym nákupom, Nadácia sa rozhodla pre horšie hodnotenú polovicu štátnych úradov neuvádzať poradie ani výsledné skóre. Namiesto toho dáva odporúčania, ako svoje hodnotenie zlepšiť.


28. 11. 2022
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.