Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
01. 03. 2023

Nadácia Zastavme korupciu hľadá angažovaných a férových mladých ľudí

Neziskovka vyhlasuje 2. ročník mládežníckeho ocenenia Férový čin roka. 

Cieľom ocenenia je upriamiť pozornosť na dôležitosť mladých ľudí v spoločnosti a podporiť ich aktívnu účasť na veciach verejných. Mladí ľudia sú budúcnosťou nášho sveta a preto je dôležité motivovať ich k činom, ktoré prinesú prospech celej spoločnosti.

Nominácie na ocenenie môžu podávať jednotlivci, organizácie alebo školy prostredníctvom formulára na webovej stránke www.ferovycinroka.sk. Nominovať je možné jednotlivcov vo veku 16-26 rokov, ktorým záleží v akej krajine žijeme a svojim inšpiratívnym činom prispeli k férovosti, čestnosti alebo spravodlivosti v meste, kraji či dokonca v celom Slovensku, venovali energiu verejnému záujmu, hodnotám či princípom. Odborná porota bude vyberať spomedzi inšpiratívnych činov realizovaných v roku 2022, pričom kľúčovým faktorom pri výbere víťaza bude miera pozitívneho dopadu.

V Nadácii sme presvedčení, že mladí ľudia majú potenciál a silu priniesť pozitívne zmeny do našej spoločnosti. Naprieč krajinou sa nachádza veľa mladých aktivistov, chceme ich preto motivovať a podporiť v tom, aby aktívne prispievali k férovejšiemu prostrediu a boli príkladom pre ostatných.

V minulom roku boli ocenené aktivity zamerané na pomoc seniorom, na podporu slušnej diskusie vo verejnom priestore, na osvetu mladých ľudí o očkovaní a na upriamenie pozornosti na nefunkčnosť štátnej inštitúcie. Laureát získa okrem ocenenia aj zaujímavé odmeny a individuálny mentoringový program pre osobnostný rozvoj pod dohľadom skúsených osobností z oblasti boja proti korupcii či presadzovania etických hodnôt.

Partneri projektu
Partnermi ocenenia sú viaceré renomované organizácie a inštitúcie: Refresher, Rada mládeže Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Zástupcovia partnerských organizácií sú spolu so zástupcom Nadácie Zastavme korupciu súčasťou odbornej poroty, ktorá bude nominované činy hodnotiť a vyberie laureáta.

Prihlasovanie nominácií je otvorené do 10. apríla 2023 na webovej stránke: www.ferovycinroka.sk. Slávnostné odovzdávanie ocenenia sa uskutoční 24. mája 2023 v Bratislave.

 


01. 03. 2023
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.