Martin Suchý
Martin Suchý
25. 05. 2022

Okolo sídla štátnej zdravotnej poisťovne sa roky vlečú súdy o takmer milión eur

Súdy vyše šesť rokov nevedia rozhodnúť, či nezaplatil generálny dodávateľ alebo pochybil staviteľ.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) presťahovala pred šiestimi rokmi svoje riaditeľstvo do budovy Panon Office. Za podnájom platí spoločnosti Capital Park ročne 1 milión eur. Tá pôvodne nedokončenú budovu vydražila v decembri 2013 a následne ju nechala dostavať.

Generálnym dodávateľom stavby sa stala firma Ingsteel. Na stavbe však realizovala len rekonštrukciu existujúcej fasády. Zvyšné práce na diele jej mala dodať firma S-Progress ako subdodávateľ. Práve tá tvrdí, že Ingsteel jej nevyplatil takmer milión eur. Voči Ingsteelu preto podal S-Progress šesť žalôb na Okresný súd Bratislava 2.

Stavbu vraj dostali nedokončenú, no investor ju prevzal

Ingsteel argumentuje tým, že S-Progress stavbu nedokončil a predčasne z nej odišiel. Tvrdenia opiera o audit zo začiatku októbra 2015, kedy mal S-Progress stavbu opustiť. Nedorobky a vady vraj potom musel opravovať na vlastné náklady a doplácať aj predošlých subdodávateľov.

S-Progress má na druhej strane denník zo stavby a zápisy z pravidelných kontrolných dní stavby, ktoré podľa neho dokazujú, že na stavbe pôsobili jeho ľudia minimálne do konca októbra. Záznamy okrem iného tvrdia, že s niektorými prácami sa čakalo paradoxne na Ingsteel, ktorý meškal s fasádou.

S-progress zároveň argumentuje tým, že majiteľ budovy si stavbu písomne prevzal na účel kolaudácie 14. októbra rovnakého roka bez závad brániacich užívaniu. O dva týždne neskôr bola stavba aj úspešne skolaudovaná.

Majiteľom stavby je Capital Park. Ten Ingsteelu ako generálnemu dodávateľovi vyplatil plnú sumu dohodnutú v zmluve o dielo. Teda aj za práce, ktoré sú v súčasnosti predmetom súdnych sporov.

S-progress máva aj vlastným posudkom, ktorý konštatuje že začiatkom decembra 2015 boli všetky práce na stavbe dokončené na 100 %.

Súdy sa vlečú

Zo šiestich žalôb boli štyri podané začiatkom roka 2016. Tri riešil sudca Patrik Števík. Stavebné firmy sa v nich sporia o úroky z omeškania, dodatočné práce aj zádržné.

V dvoch prípadoch za niekoľko stotisíc eur prebehli prvé pojednávania až tento rok, po šiestich rokoch. To je pomalý postup aj na slovenské pomery. Priemerná dĺžka konania v obchodnej agende na okresných súdoch bola v roku 2019 približne dva roky.

No v treťom prípade sudca Števík inicioval až 15 pojednávaní, mnohé sa ale aj pre Covid nerealizovali. Paradoxne ale ide o prípad s najnižšou sumou – len 5 571 eur. Spor je totiž o úroky z omeškania za faktúru, ktorú podľa S-Progressu uhradil Ingsteel s omeškaním.

V štvrtej žalobe sa vystriedali za šesť rokov už štyria sudcovia. Druhá sudkyňa v poradí aj ukončila dokazovanie a vydala predbežný právny názor v prospech žalobcu, teda firmy S-Progress. Rozhodnúť mala definitívne v októbri 2020.

Sudkyňa však nakoniec nastúpila na péenku a následne odišla na materskú. Aj tento spor potom pripadol sudcovi Števíkovi.

Ten oznámil, že dokazovanie vykoná nanovo a vec odročil na neurčito. Nakoniec ale prípad skončil koncom minulého roka u štvrtého sudcu.

Nadácia sa na jednej strane vlečúce prípady a naopak, na jeden nezvyčajne aktívny postup sudcu v spore rovnakých firiem spýtala aj okresného súdu. Priama odpoveď neprišla s vysvetlením, že Nadácia nie je sporovou stranou ani zástupcom žiadnej zo strán.

Sudca Števík odpovedal podobne. „V dvoch spisoch nie som zákonný sudca a vy nie ste v pozícii účastníka konania. Považujem za nevyhnutné dodržiavať princípy právneho štátu aj vtedy, ak sa nám to nehodí.“

Zaplatené nie, v účtovníctve áno

Ingsteel si do účtovníctva dal aj faktúry od S-Progressu, z ktorých niektoré položky sú práve predmetmi súdnych sporov. Zo šiestich faktúr, ktoré S-Progress rozporuje má Ingsteel v účtovníctve polovicu.

Právnici Ingsteelu argumentujú, že takéto účtovanie je bežné a rieši sa to cez opravy podľa rozhodnutia súdu. Konkrétne v jednom prípade záväzky podľa firmy ani nevznikli a vo zvyšných dvoch už zanikli započítaním. Podľa S-Progressu ale ide o započítanie aj voči tým faktúram, ktoré teraz sám Ingsteel rozporuje v súdnych konaniach.

Nadácia sa na zaúčtovanie si faktúr, ktoré sú predmetom súdneho konania, pýtala aj odborníka, ktorý sa špecializuje na daňovo-právne poradenstvo. Neželal si byť menovaný, no vo všeobecnosti uviedol, že firma, ktorá si faktúry zahrnie do účtovníctva, tým de facto uznáva ich platnosť ako aj nároky s nimi súvisiace.

Nadácia Zastavme korupciu považuje prieťahy v súdnych konaniach a dlhé priemerné trvanie súdnych sporov za jedny z najväčších prekážok pri uplatňovaní práva na Slovensku. Práve preto podporovala reformu súdov, ktorá by mohla pomôcť riešiť tento problém. Prispieť k odstráneniu prieťahov môže aj zmena disciplinárnych konaní voči sudcom, ktoré po novom rieši Najvyšší správny súd.


25. 05. 2022
Martin Suchý

Martin Suchý