Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
25. 03. 2020

Online zadania pre učiteľov občianky a etiky s dôrazom na čestnosť a férovosť

V Nadácii Zastavme korupciu vnímame, že v týchto dňoch zažívajú popri zdravotníkoch, lekárnikoch či predajcoch potravín nápor aj učitelia a učiteľky. Okrem starostlivosti o vlastné rodiny rozbiehajú úplne nový a nepreskúmaný typ online výučby. Mnohí nemajú dostatočnú podporu ani možnosti, či kapacitu vzájomne sa koordinovať. Chceme preto pomôcť s tým, čo máme!

Čo ponúkame:

Námety na vedenie online hodiny občianskej náuky či etiky

Od dnes budeme každý týždeň zverejňovať jeden námet na vedenie online hodiny občianskej náuky či etiky. Čerpať budeme z metodiky, ktorú sme vyvinuli v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom.
Cvičenie 1: Trieda ako malá spoločnosť“ na stiahnutie
Cvičenie 2: Spoločná pokladnica a moja vlastná peňaženka
Cvičenie 3: Verejný a súkromný záujem

Štartujeme online poradenstvo!

Ak ste učiteľ či učiteľka občianskej výchovy, etiky či triedny učiteľ alebo učiteľka a pomohla by vám konzultácia o komunikácii so skupinou alebo o tom, ako riešiť konflikty v novej situácii, naša koordinátorka pre vzdelávanie si s vami mailom dohodne telefonickú konzultáciu.

Kontakt: Zuzana Vasičáková Očenášová, vocenasova@zastavmekorupciu.sk

 


25. 03. 2020
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.