Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
08. 06. 2020

Poslanec Ľudovít Goga (Sme rodina) v majetkovom priznaní vraj zabudol na vlastnú firmu, v prípade podávame podnet

Ľudovít Goga (Sme rodina) v poslednom zverejnenom majetkovom priznaní uviedol, že nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Podľa rakúskeho obchodného registra však bol poslanec Goga jediným majiteľom aj konateľom firmy Communications MobiNil GmbH so sídlom vo Viedni. Poslanec absenciu tohto údaju v majetkovom priznaní vysvetľoval novinárom tým, že na obchodnú spoločnosť zabudol. Spoločnosť má byť podľa jeho slov tiež niekoľko rokov neaktívna.

Tvrdenia poslanca však celkom nesedia. Podľa dokumentu z rakúskeho súdu Goga 20. januára 2020 robil za firmu úkony. Konkrétne žiadal o zmenu sídla obchodnej spoločnosti. Na žiadosti je jeho vlastnoručný podpis.

Vo veci sme podali podnet na Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Žiadame, aby Výbor majetkové priznanie preveril.

Aj ďalšie verejne dostupné dokumenty dosvedčujú, že poslanec podnikal už vo funkcii poslanca, no v majetkových priznaniach to zabudol uviesť.

Goga ďalej novinárom tvrdil, že od jeho nástupu do politiky bola spoločnosť Communications MobiNil GmbH neaktívna, no z odovzdanej účtovnej závierky na rakúskom súde k 31.12. 2017 vyplýva, že firma aktívne obchodovala (jej bilancia bola na úrovni 151 117 eur). V majetkovom priznaní z rokov 2015, 2016 a ďalších až po dnešok poslanec Goga opakovane uviedol, že nepodniká.


Podľa Ústavného zákona č. 357/2004, čl. 5, ods. 2 a
ž 5 verejný funkcionár nesmie podnikať a nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti.

Podľa Ústavného zákona č. 357/2004, čl. 7, ods. 1, písm. b) je verejný funkcionár zároveň povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára.

 


08. 06. 2020
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.