Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
17. 05. 2021

Preverili sme výber budovy, ktorý vyčítajú Kolíkovej. Ovplyvniť ho nemohla.

Ministerstvo spravodlivosti sídli v budove, ktorú si prenajalo od spoločnosti Račianska – Reality. Vo vedení firmy stojí Vladimír Brodňan, ktorý je obchodným partnerom ministerkinho brata Michala Kolíka. Podľa dostupných informácii však nič nenasvedčuje tomu, že by ministerka mohla ovplyvňovať, kde bude ministerstvo sídliť. 

Výber budovy Výskumného ústavu zváračského ako sídlo pre ministerstvo spravodlivosti sme zhodnotili už v roku 2018. V súvislosti s aktuálnymi obvineniami a odvolávaním ministerky Márie Kolíkovej sme sa ale k téme vrátili. Okrem druhého výberového procesu, ktorý po obmene vlády riadil a v júli 2019 dokončil minister Gábor Gál, sme sa pozreli na celý proces hľadania nového nájmu od roku 2017. Vtedy totiž rezort viedla Lucia Žitňanská a Mária Kolíková na ňom pôsobila ako štátna tajomníčka. Pochybnosti sa spájali práve s jej vtedajšou funkciou a biznis partnerom jej brata, ktorý vo viacerých firmách pôsobil s Vladimírom Brodňanom blízkym Pente. Oponenti naznačovali, že ministerka mohla v minulosti ovplyvniť výber nového nájmu. Brodňan totiž figuruje aj v spoločnosti Račianska – Reality, s ktorou ministerstvo uzatvorilo nájom s možnosťou neskoršieho odkúpenia budovy.

Pri analýze sme vychádzali aj informácií z uznesenia bratislavskej NAKA, ktorá práve tento rok v marci ukončila vyšetrovanie možného porušenia zákona pri spomínanej nájomnej zmluve. NAKA vyšetrovanie odmietla, nakoľko nenašla dôvod na začatie stíhania. Z verejných informácií je zrejmé, že v čase výberu víťaznej ponuky ministerstvom spravodlivosti, ktorým bola budova Výskumného ústavu zváračského (VÚZ), Mária Kolíková už na ministerstve rok nepôsobila (zmluvu ministerstvo uzatvorilo v lete 2019, Kolíková odišla z ministerstva v auguste 2018).

Čo sa týka jej pôsobenia ako štátnej tajomníčky a rozbehu výberu nového nájmu, všetko nasvedčuje tomu, že Kolíková tender neovplyvnila, respektíve ho oficiálne zastrešovala samotná ministerka Lucia Žitňanská a jej rozhodnutia skôr nasvedčujú o opaku. Z dvoch dôvodov.

Do tendra vyhláseného v roku 2017 sa zapojilo 10 záujemcov, ministerstvo zriadilo osobitnú komisiu, v ktorej mali zastúpenie aj subjekty mimo ministerstva, napríklad tretí sektor. Ponuku týkajúcu sa zváračského ústavu pritom komisia vylúčila už v prvej fáze. Teda ešte pred predložením cenovej ponuky. A to ,,z dôvodu nedodržania formálnej požiadavky“. Ďalej sa teda s danou ponukou už nerátalo.

Tým druhým dôvodom, prečo nemáme pochybnosti o konflikte záujmov terajšej ministerky, je následný vývoj výberu. V januári 2018 komisia po vyhodnotení cenových ponúk, doplňujúcich otázkach ako aj fyzickej návšteve ponúkaných objektov odporučila ako najlepšie ohodnotenú ponuku Digital Park od finančnej skupiny Penta. Návrh komisie však ministerka Žitňanská neakceptovala a nájomnú zmluvu neuzatvorila ani do svojho predčasného odchodu z funkcie na jar 2018. Ak by sme aj mali akékoľvek pochybnosti o preferovaní ponúk od finančnej spoločnosti Penta, ku ktorej má Brodňan blízko, tak tento argument odpadáva. Ministerstvo totiž malo počas Kolíkovej pôsobenia na ministerstve hneď niekoľko možností prenajať si jednu z dvoch budov s prepojením na Pentu. No nestalo sa tak.

Tému nájmu opätovne otvoril až nový minister spravodlivosti Gábor Gál v lete 2018. Ten sa oficiálne poďakoval dovtedajším záujemcom a vyzval ich na predloženie nových ponúk. Jeho komisia, ktorá ich mala posudzovať, už bola o niečo menej početná oproti prvému kolu. Pozostávala výlučne z interných zamestnancov ministerstva – generálnej tajomníčky služobného úradu, riaditeľky kancelárie ministra a generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky a správy. Do druhého kola na výber nových priestorov boli tentoraz predložené už len tri ponuky – budova zváračského ústavu, Digital Park patriaci Pente a  Dúbravská v zastúpení J&T Real Estate. Nakoniec v júli 2019 bola podpísaná zmluva na prenájom priestorov VÚZ s firmou Račianska — Reality.

V tejto súvislosti sa spomína meno generálneho tajomníka služobného úradu ministerky, ktorý je na tomto poste ešte od Gálových čias. Z predošlého šéfa sekcie ekonomiky bol na post tajomníka vymenovaný tesne pred vlaňajšími voľbami. A ako šéf sekcie ekonomiky bol aj v komisii, ktorá aktuálny nájom ministerstva vybrala.

Nová ministerka Kolíková ho podľa medializovaných informácií plánovala vymeniť. Spomínaný nový tajomník sa však sám vzdal po spochybnení jeho diplomu. Je otázkou už na samotnú ministerku, prečo ani po vyše polroku stále nestanovila nového šéfa svojho služobného úradu.

V každom prípade, s príchodom Kolíkovej na ministerstvo sa prerozdelili kompetencie tak, že šéf služobného úradu už má v súčasnosti len obmedzené právomoci oproti svojím predchodcom. V zásade pod jeho vplyvom ostal osobný úrad, teda personálne otázky. Všetky väčšie financie prešli na jedného zo štátnych tajomníkov. Všetky tieto zistenia nás vedú k záveru, že pochybnosti okolo možného ovplyvňovania Kolíkovej v prospech budov s prepojením na Pentu, sú neopodstatnené. Lebo jej správanie a kroky ľudí, na ktorých mohla mať zo svojej funkcie pred dvomi rokmi ako aj teraz vplyv, by boli v takom prípade presne opačné.

Keďže sme v novembri 2018 videli niekoľko nezrovnalostí okolo nového nájmu pre ministerstvo a nepozdávala sa nám najmä vysoká cena, za ktorú môže ministerstvo po piatich rokoch budovu VÚZ odkúpiť, vyzveme ministerku Kolíkovú, aby podobne ako sa to udialo v iných verejných úradoch, iniciovala kroky na vyjednanie nových výhodnejších podmienok pre svoje ministerstvo, a teda štátnu kasu.


17. 05. 2021
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.