Xénia Makarová
Xénia Makarová
21. 04. 2022

Sporov o deti môže byť menej: v hre je nový detský komisár a zmeny zákona

Teší nás, že problémy v oblasti sporov rodičov o deti sa na Slovensku pomaly riešia. Lepšie hájiť záujmy maloletých by mohol nový komisár pre deti. Vo štvrtok si poslanci sociálneho výboru Národnej rady vypočuli štyroch nových kandidátov na tento post. V poradí už tretie kolo voľby nového komisára by mohlo prebehnúť budúci týždeň.

Ministerstvo spravodlivosti tiež predstavilo novelu Civilného mimosporového poriadku, ktorou chce odstrániť viacero problémov z praxe. Ak sa s ňou poslanci stotožnia, platiť by mohla od decembra.

Podľa posledných dostupných štatistík zo súdov sa stovky rodičov po rozchode s partnerom nevedia dostať k svojim deťom napriek tomu, že im súd toto právo priznal. Niektoré súdy zas rozhodujú neprimerane dlho o tom, komu zveria deti po rozchode ich rodičov.

Jedno dieťa, jeden sudca

Práve na zlepšenie kontaktu druhého rodiča s dieťaťom ako aj obmedzenie prieťahov v rozhodovaní súdov sú zamerané zmeny z dielne ministerstva.

Veľmi problematickou oblasťou vo viacerých prípadoch je dlhodobé nerešpektovanie práva dieťaťa na kontakt s druhým rodičom, o ktorom rozhodol súd. Inými slovami, rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti, dokáže na Slovensku aj roky bez postihu blokovať maloletého od kontaktu s druhým rodičom.

V krajných prípadoch sa druhý rodič obráti na súd so žiadosťou, aby v praxi vykonal to, čo rozhodol na papieri. Teda aby súd samotný vykonal v ním určenom čase kontakt dieťaťa s druhým rodičom.

V súčasnosti pre vybavenie žiadosti o výkon súdneho rozhodnutia nie je žiadna lehota. Ministerstvo ju navrhuje zaviesť, aby musel súd o takej žiadosti rozhodnúť do šiestich mesiacov.

Tiež sa majú odstrániť situácie, keď súdy žiadosti o výkon neriešili, pretože čakali na rozhodnutie v inom prebiehajúcom konaní. Napríklad, ak druhý rodič požiadal o výkon rozhodnutia, pretože sa jeho kontakt s dieťaťom nerealizuje. Ale súd nekonal, pretože zároveň rozhodoval o zmene doterajšieho kontaktu rodičov s dieťaťom.

Rýchlosť je dôležitá

Samotné ministerstvo priznáva, že práve rýchlosť je v týchto prípadoch veľmi dôležitá. „Predchádza sa tak odlúčeniu dieťaťa od druhého rodiča na niekoľko mesiacov,“ uvádza v dôvodovej správe k novele.

Tá zároveň navrhuje, aby všetky rodičovské spory okolo toho istého dieťaťa alebo súrodencov riešil rovnaký sudca. Zamedzí sa jednak tomu, že okolo dieťaťa prebieha v rovnakom čase viacero sporov u rôznych sudov. Zároveň bude sudca lepšie poznať podmienky v danej rodine.

Novela sa tiež snaží odstrániť viacero medzier v legislatíve, ktoré v konečnom dôsledku v praxi prinášali prieťahy pri konaní súdov.


21. 04. 2022
Xénia Makarová

Xénia Makarová