Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
13. 07. 2022

Výzva na zmenu § 363

„Paragraf 363 nesmie slúžiť na to, aby obvinení unikli  súdu,“ tvrdia Nadácia Zastavme korupciu a VIA IURIS. 

Ustanovenie § 363 Trestného poriadku je tu s nami už dlhé roky, no preslávil ho až aktuálny generálny prokurátor. Maroš Žilinka spravil z § 363 popkultúrny fenomén. „Je to jediný paragraf, ktorý pozná celé Slovensko,“ pripomínajú organizácie.

Podpisovú akciu na zmenu paragrafu 363 Trestného poriadku odštartovali v stredu mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu a VIA IURIS. Vyzývajú vládu a koaličných poslancov, aby upravili právomoci generálneho prokurátora tak, aby tento paragraf nepomáhal unikať pred súdom

Kde je problém

Paragraf 363 je výnimočný opravný prostriedok, ktorým generálny prokurátor môže zrušiť právoplatné rozhodnutia v prípravnom konaní v prípade, ak bol porušený zákon (t.j. rozhodnutia, ktoré vydá prokurátor alebo policajt). 

V súčasnosti však generálny prokurátor paragraf výrazne nadužíva a obchádza zákaz negatívnych pokynov. (Zákon generálnemu prokurátorovi zakazuje prikázať prokurátorovi , aby niekoho nestíhal alebo neobvinil. Generálny prokurátor to však nepriamo cez 363 robí.)

Najvyšší súd zároveň vo svojom prelomovom rozhodnutí konštatoval, že generálny prokurátor nemá posudzovať dôkazy, pretože to spadá do právomoci súdov.

Voľný výklad generálneho prokurátora o tom, ako môže paragraf 363 používať, už pomohol viacerým vplyvným osobám, ktoré boli obvinené zo závažných trestných činov. Medzi “vyslobodenými” sú Slavomír Haščák, Peter Brhel, Peter Kažimír, Zoroslav Kollár, Vladimír Pčolinský, Štefan Žiga, či Zuzana Plačková. Generálna prokuratúra pri nich dostatočne a zrozumiteľne nevysvetlila, prečo sa rozhodla práve v ich prípade použiť taký výnimočný prostriedok.

„Sme preto presvedčení, že § 363 treba zmeniť a rovnako je potrebné zúžiť aj právomoci generálneho prokurátora pri jeho používaní,“ konštatujú VIA IURIS a Nadácia Zastavme korupciu. Dôvodom pre zrušenie právoplatného rozhodnutia GP by podľa nich malo byť iba “podstatné pochybenie, ktoré mohlo ovplyvniť rozhodnutie vo veci.”

Zároveň by však mali byť prijaté ďalšie záruky, ktoré obmedzia priestor na zneužitie tohto inštitútu a to tak, že z preskúmavania  generálneho prokurátora by mali byť vylúčené tie rozhodnutia, o ktorých už rozhodoval súd (napr. o väzbe). Uznesenie podľa § 363 TP by malo byť preskúmateľné súdom.  

Výzvu na zmenu je možné podpísať na www.zastavme363.sk


13. 07. 2022
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.