Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
30. 10. 2020

Výzva: Školy, makáte na tom, aby boli študenti féroví? Dajte nám o tom vedieť!

Štátny pedagogický ústav spolu s Nadáciou Zastavme korupciu pripravujú proces rozvíjania nadpredmetovej hodnotovej výchovy na školách. Jedným z cieľov je dať dokopy projekty, ktoré už dnes fungujú a inšpirovať nimi ďalšie školy.

Máme sen! 

Je ním škola, kde sa o hodnotách neučí len na hodinách etiky, či náboženstva. Škola, kde je podpora etického správania a hodnotového vzdelávanie živá v učiteľskom zbore, na odborných predmetoch, aj v celoškolských aktivitách. Škola, kde sa učiteľský zbor, žiaci a žiačky môžu pri morálnej alebo etickej dileme oprieť o etický kódex alebo hodnotový manifest školy, ktorý nie je len formálnym dokumentom, ale každodennou živou realitou. Dobrá správa je, že takéto školy na Slovensku už máme!  Vieme, že u nás existujú základné a stredné školy a školské projekty, ktoré takéto nadpredmetové hodnotové vzdelávanie už prinášajú.

Patríte medzi školy a organizácie, ktoré náš sen už aspoň čiastočne žijú? Dajte nám o tom vedieť!

Nechceme vymýšľať koleso. Spolu so Štátnym pedagogickým ústavom chceme vytvoriť priestor pre synergiu nielen nových, ale aj už existujúcich výborných nápadov, ktoré sa v našej krajine realizujú. Chceme vytvoriť pružný model nadpredmetového hodnotového vzdelávania , kde môže nájsť inšpiráciu a podporu každá škola.

Pochváľte sa a inšpirujte aj ostatných!

Nenechajte si dobré nápady iba pre seba. Dajte nám o svojich projektoch vedieť. My vás budeme kontaktovať s nápadmi na spoluprácu vo vytváraní metodického modelu hodnotového vzdelávania pre naše školy.

 

PRIHLÁSIŤ PROJEKT 

V prípade otázok neváhajte kontaktovať Zuzanu Vasičákovú Očenášovú z Nadácie Zastavme korupciu na email: vocenasova@zastavmekorupciu.sk alebo Dášu Vargovú zo Štátneho pedagogického ústavu na email: dasa.vargova@statpedu.sk


P.S. Ak ste ešte nezačali, ale chcete sa pripojiť k vízii férového, hodnotovo zrelého školského prostredia, napíšte nám tiež.

Viac o spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom

 

 


30. 10. 2020
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.