Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
06. 10. 2020

Na základných a stredných školách pribudne antikorupčné vzdelávanie

Štátny pedagogický ústav a Nadácia Zastavme korupciu sa spojili s cieľom priniesť do škôl dôležité témy, ktoré v osnovách chýbajú. 

Postoj, ktorý človek ku korupcii zaujme v dospelosti, je do veľkej miery ovplyvnený sériou zážitkov s malým neférovým správaním. Odpisovanie, predbiehanie sa v rade na obed, zneužívanie pozície staršieho sa v dospelosti môžu meniť na úplatky, obchádzanie pravidiel, či zneužívanie verejnej moci. Ak dieťa funguje v prostredí, kde sa takému správanie jasne povie nie, a ponúkne sa iný model správania a vzťahov, máme šancu na existenciu/fungovanie úradov, nemocníc či parlamentu, v ktorých budú čestní ľudia, bez ochoty podvádzať. 

Ak to funguje v Škandinávii, môže aj u nás

Škandinávske štáty trpia korupciou podstatne menej, ako iné európske krajiny. Jedným z dôvodov môže byť  aj fakt, že férovosť deťom vštepujú už v škole.  “Škola je miesto, kde sa deti stretávajú s rôznymi príkladmi neetického správania. Správne nastavenie hodnôt a vyhranenie sa voči takémuto správaniu v mladom veku neskôr pôsobí ako antikorupčné očkovanie, “ hovorí Zuzana Vasičák Očenášová, koordinátorka pre vzdelávanie.

Štátny pedagogický ústav chce inovovať

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) si uvedomuje naliehavosť riešiť problémy korupcie v spoločnosti a nevyhnutnosť viesť výchovu a vzdelávanie žiakov v intenciách antikorupčných hodnôt. „Dlhodobo zanedbávaná a hodinovo poddimenzovaná hodnotová výchova v slovenskom výchovno-vzdelávacom systéme viedla k iniciatíve sformovať pracovnú skupinu pri ŠPÚ v oblasti nadpredmetového hodnotového vzdelávania. Tento krok predstavuje novú víziu spolupráce (participácie) širšieho spektra subjektov pri zavádzaní etických štandardov do systému vzdelávania, pri rozvíjaní hodnotovo významných osobnostných kompetencií žiakov v základných a stredných školách tvoriacich významný predpoklad eliminácie neetického správania v ich súčasnom a budúcom živote“, uviedla Dáša Vargová, výskumno-vývojový zamestnanec ŠPÚ.

Učitelia dostanú špeciálne metodiky

Výsledkom našej spolupráce bude praktická jednoduchá metodika, ktorá pomôže učiteľom zaplniť trednicke hodiny, či hodiny etiky a priniesť medzi študentov zaujimavé témy a podnety. Cieľom je naviesť žiakov, aby premýšľali o tom, že byť férový je v živote rovnako dôležité ako byť úspešný. Pretože len spoločnosť, ktorá netoleruje malé podvody, nemusí v novinách každý deň čítať o tých veľkých. Podpis Memoranda o spolupráci medzi ŠPÚ a Nadáciou Zastavme korupciu.

 


06. 10. 2020
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.