Martin Suchý
Martin Suchý
12. 10. 2021

Za obchodovanie so záverečnými prácami navrhujeme pokutu 10 až 50-tisíc eur

Spolu so Študentskou radou vysokých škôl sme pripravili návrh, ktorý by mal zakročiť proti obchodovaniu so záverečnými prácami. Ministerstvo školstva avizovalo, že zmenu podporí.

Nadácia Zastavme korupciu predstavila analýzu, podľa ktorej môže až 15% absolventov končí štúdium s kúpenými záverečnými prácami. Legislatíva v tejto oblasti je momentálne nedostatočná. “Firmy podnikajúce v oblasti predaja záverečných prác sa skrývajú za poskytovanie podkladov.” vysvetľuje Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu a dodáva, že študentov páchajúcich podvod väčšinou školy neodhalia.

Nadácia v spolupráci s odborníčkou v oblasti práva duševného vlastníctva Zuzanou Adamovou a predsedom ŠRVŠ Filipom Šuranom pripravila návrh novely vysokoškolského zákona. “Do zákona navrhujeme pridať nový pojem – akademický podvod, ktorý by znamenal predloženie záverečnej práce, ktorá nie je výsledkom vlastnej a samostatnej činnosti študenta.” vysvetľuje Adamová. Za takéto konanie by študentom hrozila strata nadobudnutého titulu.

Nadácia takisto navrhuje, aby zákon zaviedol pojem “účasť na akademickom podvode”. “Firmám a osobám, ktoré napíšu alebo nechajú napísať prácu pre študenta, alebo takéto služby propagujú by podľa nášho návrhu hrozila pokuta od 10 do 50 tisíc eur.” hovorí Suchý.

“Tento návrh predložíme za Študentskú radu vysokých škôl do pripravovanej novely Zákona o vysokých školách, ktorá by mala byť čoskoro predložená do medzirezortného pripomienkového konania.” priblížil Filip Šuran. “Chceli by sme tiež oceniť prístup ministerstva, ktoré už avizovalo, že táto zmena má ich podporu.” Ak zákon prejde parlamentom, mal by začať platiť od septembra 2022.


12. 10. 2021
Martin Suchý

Martin Suchý