Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
17. 09. 2020

Župa končí s Miškovičom. Advokát blízky OĽaNO klamal v čestnom vyhlásení

Advokát zatajil obvinenie.

Zviditeľnil sa napríklad v spore s podnikateľom Georgem Trabelssiem, ktorého firma SAD Žilina desať rokov zabezpečovala autobusovú dopravu v kraji. Zmluvu dostal Trabelssie bez súťaže. Jurinová, ktorej radil Miškovič, vypísala síce na služby tender, ale na základe priameho zadania ho opäť vyhral Trabelssieho SAD Žilina.

Lacný. Ale naozaj?

Nadácia si vypýtala faktúry a pracovné výkazy, na základe ktorých župa platila Miškovičovej advokátskej kancelárii za poradenstvo. Súpisy prác sú opísané veľmi všeobecne a nie je možno zistiť, koľko a čo sa pod jednotlivými položkami skrýva. Niektoré deklarované počty odpracovaných hodín sú tak vysoké, až vzbudzujú pochybnosť, či sú fakturované hodiny skutočné a primerané.

Napríklad v jednom prípade si Miškovič vyfakturoval spolu 330 hodín a 24-tisíc eur za rady v oblasti verejného obstarávania. Z príloh k faktúram, ktoré nadácia od kraja na základe infozákona obdržala, nie je zrejmé, aké konkrétne úkony viedli ku faktúre. V advokácii je pritom všeobecne uznávanou praxou, že klientom sa poskytujú podrobné súpisy prác vrátane opisu každého jednotlivého faktúrovaného úkonu, a to až na úroveň štvrť hodiny.

Darina Sošková, vedúca odboru verejného obstarávania župy to obhajuje, že činnosti advokát dostatočne vydokladoval v preberacích protokoloch. Malo ísť najmä o riešenia, ako vyvlastniť autobusové stanice. Výsledok však nie je prílohou faktúry.

Pochybnosti vzbudzuje najmä analýza verejného obstarávania, za ktorú dostal Miškovič zaplatené vlani. Župa potvrdila informácie nadácie, že analýzu nerobil advokát sám, ale podieľali sa nej jej zamestnanci. ,,Spracoval ju odbor verejného obstarávania Žilinského samosprávneho kraja za poradenskej činnosti JUDr. Miškoviča,“ vysvetlila Sošková.

Miškovič má na viacerých štátnych úradoch zmluvy vďaka tomu, že v súťaži a v prieskume trhu ponúkol najnižšiu sumu. Napríklad na župe to bolo 65 eur za hodinu, pričom renomované právne kancelárie v Bratislave si od klientov pýtajú od 90 eur vyššie.

Keď premiér Igor Matovič pred médiami obhajoval právne služby od Miškoviča spomenul, aké sadzby si od štátu účtovali komerční právnici počas pôsobenia Smeru. V jednom rezorte to bolo podľa premiéra za hodinu až 582 eur. Ak si však ,,lacný právnik“ vyúčtuje neopodstatnené hodiny navyše, môže zarobiť aj viac ako „drahá“ právna kancelária.

Miškovičove zmluvy po voľbách
Úrad suma (eur) účel
Ministerstvo živ. prostredia (OĽaNO) 234 600 rámcová dohoda na právne služby
Tipos (MF, OĽaNO) 307 298,40 zmluva na právne služby
Slovenský pozemkový fond (MP, OĽaNO) 287 040 poskytovanie právnych služieb
Zdroj: Centrálny register zmlúv

Analýzu nedajú

Či účtovaný čas zodpovedá práci Miškoviča, sa nedá skontrolovať pri Slovenskom pozemkovom fonde, s ktorým v máji tohto roka uzavrel zmluvu na 287-tisíc eur. Miškovič si faktúroval desiatky hodín za analýzu zmlúv s inými advokátskymi kanceláriami, ktoré fond uzavrel v predchádzajúcom volebnom období. Pritom išlo o štandardizované krátke zmluvy, ktoré mali z väčšej časti rovnakú formu a tiež obsah.

 

,,Audit zmluvných vzťahov je bežnou praxou pri zmene vedenia. Keďže noví štatutári preberajú zodpovednosť za úrad a jeho záväzky, ich záujem na preverení platných dodávateľských zmlúv a ich výhodnosti pre organizáciu je vždy odôvodnený,“ uviedol fond. Závery auditu a odporúčania Miškoviča však nadácii na kontrolu neposkytol. ,,Vykonaná analýza tvorí podklad pre ďalšie právne kroky súčasného vedenia Slovenského pozemkového fondu, ktoré by mohli byť sprístupnením materiálu zmarené,“ odôvodnil.

Pred dvomi rokmi podpísal Miškovič zmluvu s Úradom jadrového dozoru (ÚJD) za 172 800 eur, o rok neskôr ďalšiu za 40 800 eur. Mal úrad zastupovať v sporoch, ktoré vedie s inými subjektami.

K jednotlivým súdnym kauzám si fakturoval tisíce eur, v niektorých prípadoch mesačne. Podľa oslovených právnikov mesačné platby pri súdnych sporoch nebývajú obvyklé. Náklady má účastník sporu hlavne v takzvanej aktívnej fáze, keď sa hľadá zmieru alebo podáva obžaloba. Nasleduje obdobie kľudu, pretože sa čaká na vyjadrenie protistrany alebo nariadenie súdneho pojednávania, čo trvá mesiace.

V jednej kauze si Miškovič nechal zaplatiť aj za prehratý spor. ÚJD sa chcel súdiť s Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý mu dal pokutu 7 000 eur. Miškovič súd prehral, lebo mal zmeškať lehotu na podanie žaloby.

Už pred Nadáciou na to upozornil Tomáš Drucker z mimoparlamentnej Dobrej voľby s tým, že úrad zazmluvnil na poradenské služby v spore o 7 000 eur sumu 19-tisíc eur.

 

,,Je to hlúposť, že za prehratý spor sme si vypýtali 19-tisíc eur. Okrem toho, klient bol vopred upozornený na to, že náklady na právne poradenstvo môžu dosiahnuť rovnaké alebo aj vyššie výšky ako udelená pokuta,“ tvrdil Miškovič pre Denník N. Koľko presne štát, pod ktorý ÚJD patrí, spor s ÚVO stál, pre denník nespresnil.

Cez prieskum trhu

Na právne služby sa často nemusí robiť klasické verejné obstarávanie. Taktiež je možné použiť úplnú výnimku, ak ide o bezprostredný súdny spor. Hranica závisí taktiež od toho, o aký typ verejného obstarávateľa ide.

S výnimkou župy, ktorá súťažila a Miškovič vyhral vďaka najnižšej hodinovej sadzbe, väčšina štátnych inštitúcii si jeho advokátsku kanceláriu našla vďaka takzvanému prieskumu trhu. Oslovili teda okrem neho ešte dve ďalšie kancelárie. Názvy týchto kancelárií sa pri viacerých inštitúciách opakujú, čo evokuje, že prieskum trhu nebol skutočný a mohlo ísť o vopred dohodnutý postup.

Napríklad ÚJD oslovil okrem Miškoviča kanceláriu Prosman Palkovič a Garaj & Partners. A ministerstvo životného prostredia do prieskumu zahrnulo Garaja, Miškoviča a mladého advokáta Dávida Šišmiča. Toho istého si okrem Miškoviča do prieskumu vytipoval Slovenský pozemkový fond. Šišmičova advokátska kancelária pritom vznikla len pred rokom – vlani v máji.

Štátny fond pritom tým, že kanceláriu zahrnul do prieskumu, zjavne považoval jej jednoročné fungovanie za fundovanejšie na zastupovanie v súdnych sporov o pozemky oproti desiatkam renomovaných kancelárií, ktoré sa pozemkovým sporom venujú už roky.

Miškovič má so štátom zmluvy celkom za 820-tisíc eur. Ide však o rámcové dohody, ich reálne plnenie nemusí dosahovať takú výšku. Napríklad ministerstvo životného prostredia po kritike oznámilo, že si od Miškoviča poradenstvo neobjedná.

Miškovič sa po voľbách stal poradcom ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO). Opozícia, najmä Smer-SD, vládu kritizuje, že Miškovič dostal štátne zakázky na poradenstvo vďaka svojmu vzťahu s OĽaNO. Hegera chce preto v parlamente odvolávať z ministerského postu.

Miškovič je zo Žiliny. Pre Denník N povedal, že štátne zakázky bral preto, aby pomohol OĽaNO.

Dodal, že je veriaci, v detstve pôsobil v saleziánskom skautingu, odkiaľ sa pozná s ľuďmi z OĽaNO.

Miškovič nie je prvým prípadom, keď sa advokát blízky vládnej strane dostal k štátnym zakázkam. Stačí si spomenúť na Radomíra Bžána, ktorý mal zo štátnej spoločnosti MH Manažment za vyhratý spor zinkasovať 77 miliónov eur.

S politikmi Smeru mal kontakty. V jeho dome v Chorvátsku bola napríklad aj bývalá štátna tajomníčka za Smer Monika Jankovská, ktorá je momentálne väzobne stíhaná.

Nadácia Zastavme korupciu sa obráti na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril hospodárnosť zmlúv s Miškovičom. Zároveň navrhneme zvážiť zmeny v spôsobe, akým štát a samospráva nakupuje právne služby. Jedným z riešení by mohla byť databáza advokátskych kancelárií, vytvorená ministerstvo spravodlivosti, ktoré by v prípade záujmu štátu o konkrétne poradenstvo dostávali výzvy na predloženie ponúk podľa svojej doterajšej špecializácie. Podobný systém funguje napríklad v Českej republike.

 


17. 09. 2020
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.