Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
17. 05. 2022

Takmer polovica Slovákov si myslí, že byť čestným, sa neoplatí. Chceme to zmeniť.

Podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý nechala vypracovať Nadácia Zastavme korupciu, až 48 percent respondentov verí, že na Slovensku sa neoplatí správať čestne. Nízka tolerancia voči podvodom je pritom základným predpokladom v boji proti korupcii. Práve zmena v postojoch je cieľom projektu Nadácie Zastavme korupciu miereného na stredné školy. 

Prieskum sa uskutočnil v apríli 2022 na vzorke 1037 Slovákov a Sloveniek vo veku od 15 rokov s fokusom na správanie v škole.

Odpisovanie počas písomky nepovažuje 13% respondentov za žiadny problém, až 30% respondentov to vidí len ako “malý problém”. Podľa prieskumu takto zmýšľajú respondenti vo veku 15-24 rokov častejšie ako starší respondenti.

Z tých, ktorí považujú odpisovanie za malý problém, si 86 % nemyslí, že by to bolo niečo, čo treba riešiť. 54% hovorí, že odpisovanie netreba riešiť vôbec. Odpisovanie je problémom pre 57% respondentov.

“Drobné podvody neskôr môžu viesť ku korupčnému správaniu. Ak si študent zvykne odpisovať na písomke, lebo to považuje za normálne, je veľká pravdepodobnosť, že neskôr bude zmýšľať podobne a ukradne diplomovú prácu,” hovorí Zuzana Vasičák Očenášová z Nadácie Zastavme korupciu.

Podľa 52% respondentov sa správať čestne na Slovensku oplatí. Častejšie si to myslia straší ľudia. Podľa 53% opýtaných dnešní mladí nie sú ochotní dať úplatok v snahe dostať sa na VŠ.

Mladí sú skeptickejší

Normalizáciu podvádzania v škole a rezignáciu na čestné správanie prieskum odhalil u takmer polovice respondentov, pričom častejšie u vekových skupín  mladších ľudí.
47% opýtaných si myslí, že mladí ľudia sú ochotní dať úplatok v snahe zlepšiť svoju šancu na prijatie na vysokú školu.V Zastavme korupciu chcú postoje mladých meniť

Nadácia Zastavme korupciu spúšťa druhý ročník projektu Férovka, ktorý mení hodnotové postoje študentov na stredných školách. Učitelia, učiteľky, žiaci a žiačky na celom Slovensku majú možnosť požiadať o podporu pri projektoch, ktoré bojujú s neférovým správaním na škole (odpisovanie, malé podvody, predbiehanie, šikana…)

S normalizáciou podvádzania v škole a s rezignáciou na čestné správanie sme sa v prieskume stretli cca u polovice respondentov prieskumu, pričom častejšie u mladších ľudí. Aby nasledujúca generácia neschvaľovala podvodya korupciu, potrebujeme toto číslo znížiť. Náš projekt je jeden zo spôsobov ako na to,” hovorí Zuzana Vasičák Očenášová, garantka projektu.


Pilotný ročník projektu ukázal, že zmena k lepšiemu je možná. Školy, ktoré sa zapojili, zaznamenali menej neférovo riešených konfliktov, lepšiu dochádzku či vzťahy medzi žiakmi.  Školy sa môžu prihlasovať do konca mája na www.naferovku.sk

Kontakt: Zuzana Vasičák Očenášová, 0903 755 059


17. 05. 2022
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.