Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
28. 05. 2021

V prípade výstavby parku Jaguar sa začalo trestné stíhanie

Úrad špeciálnej prokuratúry začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zločin machinácie pri verejnom obstarávaní. Urobil tak po našom trestnom oznámení.

Od roku 2018 upozorňujeme, že prí výstavbe parku sme mohli preplatiť desiatky miliónov eur, pretože tendre zrejme povyhrávali vopred vybrané firmy.

Spolu sme podali 3 podnety na Úrad pre verejné obstarávanie za nákupy v celkovej hodnote 400 miliónov eur. Úrad nám dal už v 2 z 3 prípadov za pravdu (na tretí čakáme). Okrem podnetov na ÚVO sme podali aj trestné oznámenie. Po oznámení Úrad špeciálnej prokuratúry začal trestné stíhanie.

Sme tak na najlepšej ceste k tomu, aby sa celá vec riadne prešetrila a zodpovední boli v prípade dokázania viny spravodlivo potrestaní.


28. 05. 2021
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.