Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
16. 06. 2022

Problémom s mýtom 2 sa dá vyhnúť. Ponúkame riešenia ako na to.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zverejnila koncom mája vyhodnotenie ponúk na nový mýtny systém. V konkurencii troch záujemcov najlepšie hodnotenie získal staronový dodávateľ – SkyToll spolu s českým CzechTollom.

Nadácia Zastavme korupciu a Slovensko.Digital upozorňujú na viacero citlivých miest tohto tendra. Na ich doladenie pritom ešte je čas. Definitívne uzatvorenie tendra sa zrejme o niekoľko týždňov posunie, keďže jeden z uchádzačov podal začiatkom júna námietku. Úrad pre verejné obstarávanie má teraz mesiac na rozhodnutie o nej.

Projekt elektronického mýtneho systému je pritom jeden zo strategických projektov Slovenska. Nielen z pohľadu výšky investície, ale aj z jeho dlhodobých ekonomicko-sociálnych dopadov na regióny a možnosti rozvoja ich cestnej siete.

Je preto chybou nahliadať na mýto výlučne ako na IT projekt. Preto, aj keď ide aktuálne len o prvú zo štyroch mýtnych súťaží a v predpokladanej hodnote “len” necelých 14 miliónov eur, práve dodanie IT riešenia je kľúčovou časťou celého výberu mýta.

Aktuálny mýtny systém funguje na Slovensku od roku 2010. Vtedajší minister dopravy Ľubomír Vážny celý systém vrátane mýtnych brán a údržby vysúťažil od firmy SkyToll naraz za vyše 850 miliónov eur.

V roku 2019 zverejnil Najvyšší kontrolný úrad vážne zistenia ohľadom nevýhodnosti celej zmluvy. Štát za systém síce zaplatí obrovské peniaze, no nevlastní ho. Zmluva so SkyTollom končí tento rok.

Preto sa aktuálne súťaží mýto 2. Tentoraz diaľničiari ale zákazku rozdelili na viac častí a chcú ju nastaviť lepšie. Aktuálne finišuje prvý tender na mýtne IT.

Zistenia Útvaru hodnoty za peniaze:

 • Nový mýtny systém výrazne zníži náklady pri výbere mýta.
 • Podiel nákladov za výber a prevádzku mýta na výnosoch z poplatkov má klesnúť zo súčasných 45,9 % (82,3 mil. eur ročne) na cca 11,4 % (29 mil. eur ročne).
 • Stále ale máme mať drahšie mýto ako Česká republika.
 • ČR má 10-ročnú zmluvu na výber aj kontrolu mýta za 412 mil. eur. Slovenská NDS obstaráva len výber mýta (bez kontroly) za 312 mil. eur.

Ponúkol tretinovú cenu

Predbežný víťaz aktuálnej súťaže CzechToll uspel s cenou hlboko pod očakávania NDS. Zatiaľ čo diaľničiari predpokladali minúť za elektronický mýtny systém a technickú podporu 42 miliónov, víťaz tieto služby ocenil na necelých 14 miliónov. Teda tretinu odhadovanej sumy.

Vyvstáva tak otázka, či predpoklad NDS bol nadhodnotený alebo ponuka predbežného víťaza nie je nereálna a trhová. Práve na to upozornil v podanej námietke aj jeden z neúspešných uchádzačov.

Na veľký rozdiel v odhadovanej a vysúťaženej cene sme sa spýtali aj NDS. Tiež sme sa pýtali, či hodnotiaca komisia nejako overovala reálnosť ponúkanej ceny.

Diaľničiari zatiaľ nechcú žiadne podrobnosti k zákazke poskytnúť s argumentom, že do ukončenia súťaže sa detailne k výsledku verejného obstarávania vyjadrovať nebudú.

Kto je predbežný víťaz Mýta 2

CzechToll je stopercentná dcéra českej skupiny PPF spájanej s českým miliardárom Petrom Kellnerom. Spolu so SkyTollom obe firmy už dodávajú mýto aj pre české diaľnice od roku 2020.

CzechToll využíva technické riešenie od ďalšej firmy SkyToll. Práve SkyToll vyhral prvú súťaž na slovenské mýto a od roku 2010 až do tohto roku má zmluvu s NDS.

Tesne pred ukončením aktuálne druhej mýtnej súťaže skupina PPF oznámila, že SkyToll bude oficiálne patriť do jej holdingu. Otázne je, ako blízko k PPF mal SkyToll aj pred týmto oficiálnym začlenením.

Keď kontrolu nad firmou pred rokmi získal český miliardár (a rodák z Liberca rovnako ako Kellner) Petr Syrovátko, pôžičkou mu pomohla hlavne banka zo skupiny PPF.

Syrovátko spolu s manželkou sú konečnými užívateľmi výhod, teda zjednodušene konečnými vlastníkmi SkyTollu podľa protischránkového registra.

No vo vedení SkyTollu aj v orgánoch jeho materskej slovenskej matky už dlhšie figuruje viacero manažérov spájaných práve s biznisom PPF.

SkyToll je prezentovaný ako dodávateľ technického riešenia pre CzechToll. No pravdou je, že kľúčovú časť dodávok aj pre české diaľnice obom firmám zabezpečuje produkt ešte tretej firmy. Ide o produkt ďalšej českej akciovky TollNetu.

Väčšinu prác od tretej firmy

Týždenník Ekonom pri zavedení nového českého mýtneho systému uviedol, že subdodávky TollNetu majú predstavovať až ¾ všetkých prác. Teda 75%.

Z celkovej sumy za mýto si TollNet ukrojí ešte viac – takmer 79 percent.

TollNet prostredníctvom SkyTollu funguje pritom podľa referencií už roky aj na slovenských cestách.

“Od roku 2011 spoločnosť TollNet realizuje postupnú komplexnú obnovu a zabezpečuje rozvoj jednotlivých súčastí systému elektronického mýta v Slovenskej republike. Tento rad úspešných projektov začala centrálnym informačným systémom (Billien 5) a pokračovala cez palubné jednotky Billien OBU, systém pre správu palubných jednotiek, centrálny systém kontroly, vozidlá mobilnej kontroly a kontrolné mýtne brány,” vymenúva akciovka svoje referencie.

Zaujímavosťou je, že TollNet vznikla len dva mesiace od spustenia slovenského mýta. A už o rok “zabezpečuje rozvoj jednotlivých súčastí” pre jednu z najdrahších tunajších zákaziek.

Do protischránkového registra českú akciovku zapísala rovnaká notárka ako SkyToll.

Presný opak voči Mýtu 1

Prečo je kľúčové, že možno drvivú väčšinu služieb v novom mýte bude dodávať tretia firma? Súčasné mýto Slovensko zaplatilo stovkami miliónov eur, ale nevlastní ho. Tak nevýhodne totiž bola nastavená zmluva.

Teraz NDS zvolila opačný postup a chce plný prístup k vysúťaženému softvéru. Aj napríklad kvôli jeho úpravám. Do podmienok tendra pritom premietla vzorovú zmluvu ministerstva pre informatizáciu (MIRRI) pre dodávanie IT diel v rámci verejnej správy.

Problémom však je, že zároveň sú podmienky pre mýto 2 so vzorovou zmluvou na viacerých miestach v rozpore. Ide pritom o kľúčové body z pohľadu možných rizík a výdavkov štátu.

Napríklad nad rámec vzorovej zmluvy je geografická platnosť licencie. NDS vyžaduje možnosť celosvetového použitia licencie, čo podľa informácií z trhu bolo pre niektorých renomovaných hráčov problematické. A aj keď sa o súťaž zaujímali, cenovú ponuku nakoniec nepredložili.

Absentuje tiež právo NDS schvaľovať zanášanie jednotlivých častí, softvéru a tzv. produktov tretích strán do IT riešenia.

Naopak, zaradenie produktovy tretích strán je povolené. Problémom to môže byť preto, že takýto produkt nemusí spĺňať požiadavku na odovzdanie zdrojových kódov a dokumentácie. Môže teda nastať situácia, že 10 % IT riešenia bude dodaných na zákazku a na túto časť sa uplatnia nároky na odovzdanie licencií, no zvyšných 90 % bude dodaných ako produkt tretej strany.

K produktu tretej strany ale môže mať NDS prístup len na používanie alebo nemusia byť takéto produkty tretích strán bežne dostupné na trhu. To predstavuje pomerne veľké riziko vzniku silnej závislosti na vybranom produkte aj dodávateľovi. Ide o tzv. vendor lock-in.

Veľkým problémom tiež je, že zoznam takýchto “tretích” produktov má víťazný uchádzač povinnosť predložiť až po podpise zmluvy. Čo obmedzuje priestor pre NDS vydiskutovať si prípadné spory ešte pred uzatvorením súťaže.

Kto vlastní tretiu firmu

Pozornosť si zaslúži aj pozadie TollNetu, prípadného kľúčového dodávateľa zákazky.

Pri pohľade do protischránkového registra sa za TollNetom vynára Pražák Libor Marek. Manažérsky pôsobil vo firmách z portfólia slovenskej skupiny J&T.

A prepojenie na rovnakú finančnú skupinu vedie aj cez cyperskú firmu Fascinating Trading Limited, v ktorej v minulosti vlastnil podiel zakladateľ J&T Ivan Jakabovič. Práve táto firma vlastní TollNet.

Čerstvý dodatok za vyše 11 miliónov

Za pozornosť stojí v súvislosti s aktuálnou súťažou aj dodatok pôvodnej zmluvy za 11,4 miliónov eur. NDS ho s doterajším dodávateľom SkyTollom uzatvorila len nedávno, komunikácia o podrobnostiach dodatku sa datuje na marec.

Dodatok sa týka rozšírenia funkcionality o tzv. systém EETS plus 5-ročnú prevádzku. Z textu súčasnej mýtnej zmluvy medzi NDS a Skytollom sa však javí, že EETS mal byť už dávno dodaný, a teda zrejme už aj zaplatený. Teda to vyzerá, že posledný dodatok mohol byť duplicitný a že sa cez neho zaplatí za niečo, čo už predtým mohlo byť dodané a uhradené.

Ak by tomu tak bolo, vyvstáva otázka, či tento dodatok opäť nemohol pomôcť doterajšiemu dodávateľovi SkyToll, ktorý vďaka tomu mohol s českým partnerom CzechToll v novej súťaži ponúknuť nižšiu cenu oproti konkurentom.

NDS by tiež mala vysvetliť, prečo obstarala EETS, teda rozširujúcu funkcionalitu cez dodatok k pôvodnej zmluve a nie cez novú súťaž.

V prospech doterajšieho dodávateľa hrali aj časové podmienky tendra. Na čo upozornilo Slovensko.Digital zodpovedných ešte koncom minulého roka.

Doba dodania IT riešenia bola stanovená na 13 mesiacov. Vzhľadom na rozsah zákazky a požadované aktivity takúto dobu dodania považujeme za extrémne hraničnú.

Tesný termín na dodanie diela môže pritom zvýhodniť subjekt, ktorý už takéto riešenie má k dispozícii. Zatiaľ čo prípadný nový záujemca do rizika, že mýto 2 na tunajšie podmienky nestihne včas pripraviť, nepôjde. Čo sa ukázalo aj na záujme o aktuálnu súťaž.

Okrem staronového dodávateľa sa prihlásili už len 2 firmy: filipínsko-turecké konzorcium a len nedávno vzniknutá bratislavská firma.

Konkurenciu len troch firiem pri tak dôležitej súťaži nepovažujú mimovládne organizácie za dostatočnú.

Prechod na nové IT nemusí byť jednoduchý

Zmluva so SkyTollom skončí 31. decembra 2022. Nové IT riešenie má byť dodané do 13 mesiacov od podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom. Pri aktuálnych termínoch to vychádza skôr ako v poslednom štvrťroku 2023.

NDS tak bude musieť nájsť riešenie, ako preklenúť tento stav. Konkrétne možnosti zatiaľ nezverejnila. Najhoršou alternatívou by bolo dodatkovanie, čiže umelé predlžovanie zmluvy so SkyTollom.

Okrem toho veľmi pravdepodobne pri prechode na nové IT riešenie budú migrovať dáta z aktuálneho systému do nového riešenia. To so sebou prináša riziká a problémy, čo sa môže prejaviť v ďalšom predĺžené dodania nového IT.

Navyše, pre migráciu je potrebné zabezpečiť súčinnosť pôvodného dodávateľa. Ideálne aj cez zmluvný vzťah. A dá sa predpokladať, že ten si za to nechá zaplatiť. Zo strany NDS opäť nie je známe, či takéto zmluvné dojednania existujú.

Posunie sa podpis zmluvy?

Podľa medializovaných informácií jeden zo súťažiacich podal námietku. Podľa informácií Nadácie a Slovensko.Digital mu mala vadiť najmä nízka víťazná ponuka.

Uchádzač namieta, že požiadavky na podporné práce, služby, hardvér a na vybudovanie IT infraštruktúry je tak veľký, že aj v prípade poskytnutia softvérovej časti zdarma by mala byť cena vyššia ako ponuka predbežného víťaza.

Námietku bude posudzovať Úrad pre verejné obstarávanie. Ten už raz preveroval aj samotný tender na elektronický mýtny systém. Pochybenia v samotnom procese obstarávania ale nezistil.

Posúdenie námietky bude dôležité. Sú známe totiž prípady, kedy práve nízka víťazná ponuka bola následne predmetom dodatkov, a tak sa postupne navyšovala cena alebo plnenie nebolo vôbec dodané.

História Mýta 1:

– V jednom z najväčších tendrov, aké Slovenská republika realizovala – v tendri na dodávku elektronického výberu diaľničného mýta – súťažili štyri firmy.

 • Komisia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v apríli 2008 tri spoločnosti zo súťaže vyradila a víťazom sa stalo konzorcium francúzskej firmy Sanef (SanToll) a cyperskej spoločnosti Ibertax s najvyššou cenou. Cena – 852 miliónov eur bola o 221 miliónov vyššia ako najlacnejšia (vyradená) ponuka.
 • Vo výberovej komisii boli ľudia, ktorí sú nominantmi Smeru a mali spoločnú minulosť so známymi veľkopodnikateľmi: šéfom komisie bol štátny tajomník Milan Mojš, dlhoročný spolupracovník Milana Fiľa.
 • Ibertax založili dve cyperské firmy – Narenamo Limited a Havond Limited. Podľa dokumentu cyperského súdu z roku 2007 v nich okrem Angely Kiriakidou figurovali aj štyri zamestnankyne skupiny J&T: Lýdia Hrivnáková, Jana Čupajová, Linda Gallová a Silvia Krcheňová. J&T vtedy odmietla, že stojí za schránkami.
 • Po dvoch rokoch francúzsky Sanef stratil svoju pozíciu, stal sa z neho menšinový, desaťpercentný vlastník SkyTollu. K rovnakému podielu sa priznala následne spoločnosť J&T.
 • Osemdesiat percent akcií zostalo “skrytých”, lebo ich majiteľom bola spoločnosť Rehlingen registrovaná v Českej republike. Keď rezort dopravy pod vedením ministra Jána Figeľa na jar 2011 rokoval o zmenách v mýtnej zmluve, okrem predstaviteľa J&T Ivana Jakaboviča prišiel na rokovanie aj podnikateľ Milan Fiľo.
 • Na tender reagovala aj Európska komisia, ktorá v lete 2008 poslala na Slovensko list s upozornením na nezrovnalosti. V decembri 2008, keď vláda v skrátenom legislatívnom procese pretlačila novelu, ktorou neúspešným uchádzačom znemožnila účinne sa brániť, poslala Európska komisia druhý list. Poukázala na „netransparentný a diskriminačný postup“, na zvýhodňovanie víťaza, a požiadala o konkrétne podklady „vzhľadom na podozrenie z diskriminácie ostatných účastníkov tendra“.
 • V januári 2009 napriek tomu podpísala NDS zmluvu o dodávke elektronického mýta so spoločnosťou SkyToll, vlastnenou SanTollom s Ibertaxom.
 • Európska komisia v marci 2009 skonštatovala, že Slovensko v tendri porušilo záväzné pravidlá: „neoprávneným vylúčením určitých záujemcov a rozsiahlymi zmenami zmluvy po jej podpise“.

16. 06. 2022
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.