Xénia Makarová
Xénia Makarová
22. 12. 2022

Minister Vlčan uprednostnil svojho funkcionára pred zákonom

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan nerešpektuje zákon. Opakovane uhýba infožiadosti Nadácie ohľadom jeho podriadeného – šéfa štátnej Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozefa Kissa. Nadácia nedávno informovala, že Kiss nielenže zamestnal v PPA na vysokom poste človeka blízkeho Martinovi Kvietikovi z finančnej skupiny Slavia Capital, ale sám pre neho predtým pracoval. Toto zamestnanie ale v oficiálnom životopise neuvádza.

Kvietik je obvinený v kauze Dobytkár, ktorá opisuje manipulovanie agrodotácií z PPA. Kauzu aktuálne prejednáva Špecializovaný trestný súd. Je otázne, či by jemu blízki ľudia neboli v konflikte záujmov, ak by manažovali PPA. 

Nadácia sa ministra Vlčana od septembra pýta, aké všetky informácie o predošlom pôsobení mu Kiss poskytol pred výberovým konaním a nástupom do PPA. Minister zverejnenie informácií opakovane odmieta. Čím nerešpektuje zákon. Ak ich neposkytlo, lebo ich nemá, zanedbalo zákonné povinnosti o preverení možného konfliktu záujmov pri výbere verejného funkcionára. Ak ich má, no tají, porušuje infozákon.

Na personálnu politiku v samotnej PPA nedávno upozornil aj napríklad Najvyšší kontrolný úrad. Všimol si pričastú reorganizáciu agentúry aj obmenu kľúčových manažérov.

Naveľa poslali aktuálny životopis

Z oficiálneho životopisu Kissa ako verejného funkcionára vyplýva, že naposledy pracoval do polovice roka 2020 pre štátnu Slovenskú poštu. No do PPA nastúpil až od leta nasledujúceho roka 2021. Nie je teda známe, kde pracoval tesne pred nástupom do PPA. naposledy pôsobil v predstavenstve Poštovej poisťovne (opravené 23.12. po upozornení ministerstvom pôdohospodárstva).

 

Keď sa Nadácia na Kissove pozadie prvýkrát spýtala koncom septembra, ministerstvo najskôr infožiadosti nevyhovelo. Argumentovalo, že nemôže poskytnúť informácie, ktoré v momente podania infožiadosti nemá. 

„Priamo z webstránky ministerstva je zrejmé, že uchádzač o funkciu generálneho riaditeľa PPA musel predkladať pred nominovaním množstvo podkladov. Napríklad aj overený diplom, koncepciu rozvoja PPA, čestné vyhlásenia a podobne. To znamená, že minimálne v tomto ohľade je rozhodnutie ministerstva v rozpore so zákonom, pretože všetky žiadané informácie nesprístupnili a ani neodôvodnili prečo,“ hodnotí Barbora Brunovská, pro bono právnička kancelárie Allen & Overy Bratislava.

Nadácia preto spolu s kanceláriou podala rozklad, ktorému už ministerstvo vyhovelo, aj keď až 22 dní po uplynutí zákonnej lehoty. Priamo minister v rozhodnutí kritizuje vlastný rezort, že „rezignoval na svoje povinnosti“. 

Následne ministerstvo aj odpovedalo na infožiadosť. Ale prekvapujúco neposlali viac ako len životopis Kissa, aj to taký, v ktorom už je uvedená jeho pôsobenie ako riaditeľa PPA. Nejde teda o dokument poskytnutý Kissom ešte pred výberovým konaním, ako znela infožiadosť, čím ministerstvo opäť nerešpektovalo zákon.

Je pritom dôležité vedieť, či informáciu o prepojení na biznis partnera Kvietika malo ministerstvo už v čase menovania Kissa do čela PPA.

„Vo všeobecnosti, verejný funkcionár je v konflikte záujmov, ak má súkromný záujem, ktorý sa týka jeho osobnej rodinnej, finančnej, politickej, sociálnej alebo inej sféry života, a ktorý je alebo by mohol byť v rozpore s jeho verejným záujmom, ktorý vyplýva z jeho funkcie,“ dopĺňa Brunovská

Pracoval pre Výbohovho syna 

Až ako verejný funkcionár sa tento rok Kiss oficiálne priznal, že pracoval pre firmu, ktorú podľa protischránkového registra ovláda syn podnikateľa Miroslava Výboha. Čo je ale dôležitejšou informáciou, že v rovnakom čase v orgánoch firmy pôsobil Juraj Kadnár. Ten predtým dlhé roky figuroval spolu s Martinom Kvietikom z kauzy Dobytkár v čele firiem finančnej skupiny Slavia Capital. 

Kadnár nastúpil na PPA koncom minulého roka, v priebehu pár mesiacov bol opakovane povýšený až na jeden z najvýznamnejších postov v agentúre. 

Stalo sa tak napriek tomu, že od leta minulého roka deklaruje PPA, že zapracovala viaceré opatrenia z Akčného plánu, ktorý si vyžiadala Európska komisia. Napríklad zásady a postup pri predchádzaní konfliktu záujmov či identifikácii citlivých pozícií v PPA.


22. 12. 2022
Xénia Makarová

Xénia Makarová