Xénia Makarová
Xénia Makarová
16. 11. 2020

Na škole v Starej Ľubovni ignorujú voľbu novej riaditeľky. Podávame podnet na prokuratúru

Vlani v júni vzišla z výberového konania nová riaditeľka Základnej školy Podsadek. Napriek tomu nebola doteraz vymenovaná a školu vedie pôvodná riaditeľka, ktorú tým opakovane poveril primátor mesta Ľuboš Tomko. Je to v rozpore so zákonom, na čo sme primátora už dávnejšie upozornili, no nič sa nezmenilo. Navyše máme podozrenie, že vedenie mesta je v tomto prípade v konflikte záujmov, keď mestský poslanec zabezpečuje pre školu suché obedy a jeho manželka bola donedávna na škole zástupkyňou.

Smutná prax na školách

Minulý rok sme informovali o rozhodnutí Krajskej prokuratúry v Prešove, podľa ktorého mesto Humenné pod vedením exprimátorky Jany Vaľovej (Smer-SD) porušilo zákon, keď poverovalo riaditeľov škôl ich vedením bez vyhlásenia riadneho výberového konania. Aktuálne riešime žiaľ podobný prípad v rovnakom kraji. Základná škola Podsadek v okresnom meste Stará Ľubovňa už takmer rok a pol funguje bez riadne zvoleného nového riaditeľa alebo riaditeľky. A vedie ju na základe už tretieho poverenia primátora pôvodná riaditeľka.

,,Pre Slovenskú komoru učiteľov je zarážajúce, že po medializácii prípadu z Humenného vrátane jasného stanoviska ministerstva školstva a Krajskej prokuratúry, sa ešte nájde zriaďovateľ, ktorý bez mihnutia oka porušuje platné zákony. Ešte viac nás zaráža, že svoj nezákonný postup odôvodňuje snahou o transparentnosť a objektívnosť,“ konštatuje prezident komory Vladimír Crmoman.

Prezident Slovenskej komory učiteľov – Vladimír Crmoman

Komora už dlhodobo presadzuje, aby sa pri výberových konaniach zverejňovali koncepcie o rozvoji školy všetkých kandidátov na riaditeľa, aby aj verejnosť mala šancu objektívne posúdiť kvality uchádzačov. Práve zámena koncepcií u dvoch uchádzačiek na riaditeľku ZŠ Podsadek tesne pred ich vypočutím bola dôvodom, prečo primátor nevymenoval víťaznú kandidátku.

Rómske deti preraďujú do špeciálnych tried, na obed dostávajú suchú stravu

Nadácia Zastavme korupciu už niekoľko mesiacov vývoj na ZŠ Podsadek sleduje. Školu navštevujú rómske deti, pričom od minulého školského roka na škole pribudlo nadštandardne veľa prípadov preradení detí do špeciálnych tried.

Ďalšie podozrivé okolnosti

V súvislosti s touto školou sa nedávno viedol aj súdny spor pre odvolanie dvoch učiteliek z Rady školy. Učiteľky odvolali vlani uprostred letných prázdnin za neštandardných okolností.

,,So znepokojením sme zistili, že práve v týchto dňoch, v čase zákazu vychádzania a prísnych obmedzení kvôli pandémii Covid-19 na škole prebehla voľba nových členov do Rady školy spomedzi pedagogických pracovníkov. Vedenie mesta aj školy naše otázky cez infožiadosť, či sa táto voľba nemohla uskutočniť inokedy a či boli dodržané všetky hygienické predpisy, úplne odignorovali,“ upozorňuje Xénia Makarová.

Vo veci podávame podnet na prokuratúru

Pre všetky spomínané dôvody a podozrenia, preto podávame podnet na Okresnú prokuratúru Stará Ľubovňa, aby preskúmala zákonnosť správnych aktov a postupu vedenia mesta ako zriaďovateľa školy. Za odbornú pro bono pomoc pri spísaní podnetu ďakujeme advokátskej kancelárii PRK Partners.


16. 11. 2020
Xénia Makarová

Xénia Makarová