Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
09. 04. 2021

Vyzývame výbor, aby sa pýtal Igora Matoviča na majetok.

Nadácia Zastavme korupciu vyzýva výbor, aby sa pýtal Igora Matoviča na majetok. Podľa majetkového priznania je totiž v podstate bezdomovec. Zároveň žiadame zmenu spôsobu podávania majetkových priznaní a ich nezávislú kontrolu.

Majetkové priznania, ktoré v súčasnosti podávajú politici, nie sú skutočným obrazom toho, čo vlastnia a užívajú. Ich kontrola je formálna a systém umožňuje vyhnúť sa jej úplne. Príkladom je aj bývalý premiér a minister financií Igor Matovič, ktorý je podľa majetkového priznania v podstate bezdomovec.

Parlament tento týždeň zverejnil majetkové priznania za rok 2019. Okrem toho, že sa o majetkových pomeroch dozvedáme s takmer ročným oneskorením, údaje sú nedostatočné a systém v podstate neumožňuje efektívnu verejnú kontrolu. Príkladom toho je expremiér a minister financií Igor Matovič (OĽaNO), ktorý podľa majetkového priznania nič nevlastní a ani neužíva cudzí majetok nad zákonom stanovenú hodnotu.

Matovič okrem iných skutočností uvádza, že nie je majiteľom žiadnej nehnuteľnej veci a ani neužíva nehnuteľnosť, ktorá by patrila inej právnickej a fyzickej osoby, nad zákonom stanovenú hodnotu. “Z priznania sa javí, akoby bol I. Matovič človekom bez majetku, ktorý nikde nebýva.  To však nedáva reálny obraz o majetkovej situácii jeho a rodiny,” uviedla Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu.

Minister býva v dome so svojou rodinou, ktorý pravdepodobne patrí jeho manželke. Podľa zákona mal priznať jeho užívanie v prípade, ak hodnota veci (v tomto prípade nájmu) presahuje 18 200 eur ročne, teda mesačne 1 517 EUR. Vyzývame výbor pre nezlučiteľnosť funkcií NR SR, aby preveril, či túto hranicu neprekročil a teda či je jeho majetkové priznanie úplné a pravdivé. Rovnako by mal preskúmať, či je to tak aj v prípade hnuteľných vecí.

Igor Matovič “prepísal” celý majetok aj rodinnú firmu na manželku.  Rozsudkom Okresného súdu v Trnave, ktorý nadobudol právoplatnosť 31.8.2006 bolo zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo. To je jeden zo spôsobov, ako sa môžu politici vyhnúť verejnej kontrole, keďže majetok manželky a neplnoletých detí sa priznáva ale nezverejňuje. “Igor Matovič nie je jediný verejný funkcionár, z ktorého majetkového priznania sa v podstate nič nedozvieme. Možno ho však považovať za exemplárny príklad, keďže je ministrom financií vlády, ktorá deklarovala transparentnosť vo verejných financiách a v politike, “ dodala Z. Petková.

Ako by mohli majetkové priznania u nás vyzerať? Vypočujte si podcast, hosťkou je advokátka Marianna Leontiev

Zdroj: Branislav Wáclav / Aktuality.sk

Nadácia si preto myslí, že majetkové priznania by sa mali čím skôr zmeniť. Neskoré zverejňovanie informácií z nich by sa podľa spolupracujúcej advokátky Marianny Leontiev malo riešiť digitalizáciu. Nadácia tiež presadzuje kontrolu nezávislým úradom, ktorý by mal vzniknúť. “Efektívny systém kontroly majetkových priznaní je jeden z kľúčových faktorov posilnenia dôvery verejnosti voči politikov a verejným inštitúciám, ktorý na Slovensku tak veľmi potrebujeme. Verím, že sa podarí naplniť programové vyhlásenie vlády a bude zriadený Úrad na ochranu verejného záujmu.” povedala M. Leontiev, ktorá je za Nadáciu členkou pracovnej skupiny na zmenu legislatívy v tejto oblasti, ktorá vznikla z iniciatívy parlamentu.


09. 04. 2021
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.