Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
25. 06. 2020

Ombudsmanku je takmer nemožné odvolať, poslanci chystajú návrh ako to zmeniť

Poslanci Národnej rady navrhujú rozšíriť podmienky, za ktorých možno odvolať komisárku pre deti. V súčasnosti tento post zastáva Viera Tomanová (Smer-SD), ktorú sme vyzvali na odstúpenie pre viaceré pochybenia. Ombudsmanka na odstúpenie nevidí dôvod, v súčasnosti je na PN.

Navrhovatelia zmeny Vladimíra Marcinková (Za ľudí) a Ondrej Dostál (SaS) sú zároveň členmi ľudskoprávneho výboru, ktorý aktuálne vykonáva na úrade komisárky poslanecký prieskum. Naša Nadácia v tejto súvislosti poslala poslancom viacero podnetov, z ktorých vyplýva, že komisárka pre deti si neplní svoje povinnosti tak, ako má. To znamená odborne, nestranne a v najlepšom záujme maloletých.  O mnohých z týchto podnetov sme verejnosť informovali aj cez naše blogy, či partnerskú reláciu Cez čiaru.

Pravdepodobne aj aktuálny návrh zmeny zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím reaguje na zistenia z poslaneckého prieskumu. Pretože navrhovatelia v odôvodnení zmeny okrem iného kritizujú to, že aktuálny stav ,,umožňuje, aby verejné funkcie zastávali osoby, ktoré napríklad flagrantne porušujú alebo nerešpektujú platné právo, uzatvárajú pre štát nevýhodné zmluvy, presadzujú personálnu politiku založenú na rodinkárstve alebo ktoré vykonávajú svoju pôsobnosť nekompetentným spôsobom“.

Zákon totiž v súčasnosti ponúka len veľmi obmedzené možnosti, za ktorých nemôže komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným byť vo funkcii. Okrem uplynutia funkčného obdobia (komisár je volený na šesť rokov) či dobrovoľným sa vzdaním funkcie ide o tieto dôvody:

  • Prestane byť spôsobilý na právne úkony
  • Nedosahuje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • Nie je bezúhonný
  • Začal vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie komisára

K týmto dôvodom chcú navrhovatelia pridať ďalšie dva:

  • porušuje tento zákon alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy,
  • koná spôsobom, ktorý vyvoláva alebo je spôsobilý vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.

Komisára schvaľuje a odvoláva na návrh Výboru NRSR pre ľudské práva parlament.

Podrobnejšie zdôvodnenie legislatívnej zmeny si môžete prečítať tu.


25. 06. 2020
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.