Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
29. 04. 2021

Plán obnovy myslí aj na boj proti korupcii, peniaze pôjdu najmä na budovy, autá a IT

Vláda schválila Plán obnovy. Zo 6 miliárd eur má do roku 2026 ísť 229 miliónov  na boj proti korupcii, praniu špinavých peňazí a ochranu obyvateľstva. Z eurofondov sa bude financovať Úrad na ochranu oznamovateľov korupcie, či nástroje na boj proti praniu špinavých peňazí. Väčšina však nepôjde na reformy, ale na budovanie a rekonštrukciu infraštruktúry.

Plán obnovy ukazuje, že vláda to s bojom proti praniu špinavých peňazí myslí vážne. Takmer 20 miliónov eur plánuje minúť práve na posilnenie finančného vyšetrovania. Väčšina pôjde do technického vybavenia pre finančné vyšetrovanie, ale tiež na vzdelávanie vyšetrovateľov. „Vítame, že kabinet sa rozhodol investovať práve do vyšetrovania finančných podvodov, keďže ide o oblasť, kde Slovensko dlhé roky zaostáva,“ hovorí analytik Nadácie Zastavme korupciu Martin Suchý.

Na nedostatočné výsledky Slovenska v tejto oblasti poukazuje aj výbor expertov Rady Európy Moneyval. Aj na základe ich odporúčania Slovensko z plánu obnovy vybuduje centrálny register bankových účtov za 3,3 milióna eur. Nadácia vníma tento register ako efektívny nástroj pri vyšetrovaní ekonomických trestných činov. „Oceňujeme, že rezort vnútra ustúpil od pôvodného plánu viesť v registri aj informáciu o zostatkoch na účtoch.“ dodala riaditeľka Nadácie Zuzana Petková. Verejnosť by to mohla vnímať ako neprimeraný zásah do slobody jednotlivca a informácia o statickom stave na účte nie je pre políciu natoľko zaujímavá.

Nadácia Zastavme korupciu víta aj vyčlenenie 1,7 milióna eur na vznikajúci Úrad na ochranu oznamovateľov. “Sme radi, že napriek pôvodným pochybnostiam niektorých členov vlády o potrebe tohto Úradu na Slovensku vláda vyčlenila peniaze na jeho vznik,” konštatovala Petková.

Väčšina pôjde na budovy, informačné systémy a autá

V časti plánu obnovy, ktorý sa týka korupcie a bezpečnosti, je viac ako 80 miliónov eur vyčlenených na “Modernizáciu a budovanie odborných kapacít policajného zboru”. Peniaze však pôjdu najmä na technické vybavenie, rekonštrukciu budov, nový vozový park, či systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky.

Polícia má pritom dlhodobo problém najmä s nedostatkom personálnych kapacít v požadovanej kvalifikácii. V pláne obnovy vnútro síce vyčlenilo financie na vzdelávanie zamestnancov, pričom plánuje otvoriť aj analytické centrum NAKA. Plán spomína aj organizačné zmeny za účelom boja proti korupcii, zároveň však ako riziko uvádza nedostatok personálnych kapacít. “V pláne nám chýba dlhodobá koncepcia s cieľom zvýšiť záujem kvalitných ľudí o prácu v policajnom zbore, najmä v analytickej oblasti. Viac ako do budov by mohla vláda investovať do policajtov a expertov,” poznamenal Suchý.


29. 04. 2021
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.