Martin Suchý
Martin Suchý
02. 11. 2022

Podávame hromadný podnet pre porušenie volebného moratória

Volebné moratórium sa na sociálnych sieťach porušovalo vo veľkom. Napočítali sme viac ako 50 platených reklám za desiatky eur na Facebooku a Instagrame. Vychádzame pritom z dát v Knižnici reklám, ktorú poskytuje spoločnosť Meta. Podali sme preto podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Niektoré platené reklamy na sociálnych sieťach zrejme kandidáti len zabudli vypnúť. Našli sa však aj takí, ktorí reklamu v prvý deň moratória reklamu spustili. V prvý deň moratória, teda 27.10. napríklad spustila reklamu na Facebooku politická strana Slovenský Patriot, ktorej predsedá europoslanec Miroslav Radačovský (v minulosti ĽSNS).

Rekordérom v porušení moratória na sociálnych sieťach je Martin Makovník, ktorý kandidoval na poslanca v Záturčí. Druhý deň moratória mal na sociálnych sieťach aktívnych až 7 propagovaných príspevkov.

Podľa zákona o volebnej kampani sa porušenie moratória považuje za správny delikt, za ktorý hrozí kandidátom pokuta od tisíc do 10-tisíc eur. Výška pokuty sa podľa zákona odvíja od závažnosti a trvania protiprávneho stavu. Poukazujeme na to, že zásah reklamy na sociálnych sieťach je rádovo v tisícoch osôb a niektoré z reklám boli spustené počas celého moratória. 

V prípade, že komisia rozhodne o udelení pokuty kandidátom, rozhodnutie je právoplatné a nedá sa voči nemu odvolať. 

Upozorňujeme aj na ďalší prípad. Bratislavskému županovi Jurajovi Drobovi, ktorý obhájil svoj post sa rozhodli v platenom príspevku počas moratória ďakovať organizátori festivalu Ekotopfilm SK.

Náš festival v Bratislave, v Pezinku a v Malackách bežal aj vďaka podpore Bratislavský kraj a aktuálneho župana Juraj Droba” uvádzajú v reklame cielenej na obyvateľov Bratislavského kraja. Do reklamy, ktorá bežala výlučne počas moratória vrazili viac ako 100 eur, vďaka čomu sa reklama užívateľom zobrazila celkovo 70 až 80-tisíc krát. Ekotopfilm však príspevok s poďakovaním spustil len dva dni po skončení festivalu. Očakávame, že komisia vec posúdi a príde so stanoviskom, či takáto reklama napĺňa znaky politickej kampane a či ide o porušenie moratória.


02. 11. 2022
Martin Suchý

Martin Suchý