Xénia Makarová
Xénia Makarová
05. 11. 2021

Poslanci majú jedinečnú šancu vybrať deťom dobrého komisára

Do 5. novembra môžu poslanci navrhnúť kandidátov na nového komisára pre deti. Následne budú z kandidátov voliť nového komisára alebo komisárku. Z Nadácie Zastavme korupciu ich vyzývame, aby pri nomináciách aj pri voľbe postupovali čo najzodpovednejšie. Kandidát, ktorého vyberú, má totiž čo najlepšie obhajovať záujmy a práva detí. A zároveň má pracovať tak, aby sme na jeho prešľapy nemuseli z našej protikorupčnej Nadácie upozorňovať. 

Menej politiky a viac odbornosti by sme uvítali pri aktuálnej voľbe nového komisára pre deti. Všetci kandidáti budú známi do konca týždňa. Následne Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny navrhne kandidátov, z ktorých už budú poslanci vyberať víťazné meno.

Ide pritom o kľúčovú funkciu z pohľadu práv detí na Slovensku. Preto by ju mal zastávať skutočný odborník a bojovník za práva maloletých. Komisár pre deti má totiž nielen brániť ich práva, ale tiež presadzovať ich záujmy v spoločnosti. Aj napríklad v aktuálnej Covid pandémii.

Môže si pýtať informácie o maloletých od úradov, ale tiež vydávať stanoviská k dodržiavaniu práv maloletých. Či vstupovať do súdnych sporov rodičov o deti. V mimoriadnych prípadoch dokonca môže vystúpiť pred poslancami v Národnej rade.

„Uvítali by sme, ak by osoba nového komisára stelesňovala odbornosť, ale tiež zákonnosť a dodržiavanie legislatívy. Práve v tejto oblasti sme mali viacero výhrad voči práci doterajšej komisárky pre deti,“ konštatuje Xénia Makarová z Nadácie.

Zároveň by sme ale privítali, ak by téma komisára pre deti s voľbou pre poslancov Národnej rady neskončila. Uvítali by sme totiž menej politiky pri samotnom procese výberu nového komisára. Pomohlo by napríklad, ak by sa zákon rozšíril a kandidátov by mohli navrhovať aj odborné stavovské organizácie. Takýto postup platí už v súčasnosti pri iných volených kľúčových verejných funkciách.


05. 11. 2021
Xénia Makarová

Xénia Makarová