Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
05. 02. 2021

Vyzývame poslancov, aby konečne zvolili šéfa Úradu na ochranu oznamovateľov

Nový zákon o ochrane oznamovateľov predpokladá vznik nového Úradu na ochranu oznamovateľov. Poslanci ho schválili ešte v roku 2019,  ani dve výberové konania však nestačili na to, aby hlavu Úradu zvolili a ten mohol začať fungovať. Tento týždeň poslanci opäť vypočuli dvoch kandidátov. Vyzývame ich, aby neostalo len pri vypočutí, ale aby jedného konečne zvolili.

Na www.stalenic.sk monitorujeme, ako dlho už Úrad nefunguje. Inštitúcia mohla whistleblowerom pomáhať už takmer 600 dní. Stále však nemá šéfa, a teda neexistuje.

3.februára si ústavnoprávny výbor opäť vypočul Zuzanu Dlugošovú a Martina Rajňáka, ktorí by Úrad radi postavili a viedli. Napriek tomu, že ide o kvalitných kandidátov, do dnešného dňa poslanci nezvolili ani jedného, čím vznik Úradu na ochranu oznamovateľov blokujú. Príležitosť niekoho zvoliť sa naskytne už o niekoľko dní, kedy budú poslanci voliť špeciálneho prokurátora.

“Sme presvedčení, že Úrad na ochranu oznamovateľov je inštitúciou, ktorá môže výrazne prispieť v boji proti korupcii na Slovensku. Tento úrad však stále nefunguje, pretože Národná rada SR ani opakovane nezvolila jeho predsedu, hoci výberové konanie prebehlo už dvakrát. Aj posledné vypočutie pred  Ústavnoprávnym výborom potvrdilo, že obaja kandidáti majú nato, aby Úrad úspešne rozbehli a mohol začať pomáhať oznamovateľom korupcie.” hovorí Marianna Leontiev, spolupracujúca advokátka Nadácie Zastavme korupciu.

 V poslednom výberovom konaní výberová komisia odporučila vláde dvoch kandidátov. Zuzanu Dlugošovú na mieste prvom s počtom bodov 442 a Martina Rajňáka na mieste druhom s počtom bodov 400. 

Nový Úrad na ochranu oznamovateľov sa má aktívne podieľať na boji proti korupcii podporou whistleblowerov a šírením osvety. Čím skôr poslanci predsedu zvolia, tým skôr bude môcť začať fungovať a brzdiť korupciu na Slovensku.


05. 02. 2021
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.