Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
06. 03. 2018

Lokálne protikorupčné jednotky

Bojovať proti korupcii nemôžeme iba z hlavného mesta. Aj preto sme podnietili vznik skupiniek mladých ľudí, ktorí aktívne pôsobia vo svojich mestách a dedinách. Organizujú diskusie, chodia na školy medzi rovesníkov a snažia sa vzbudiť záujem mladých o veci verejné.

Bojovať proti korupcii nemôžeme iba z hlavného mesta. Aj preto sme podnietili vznik skupiniek mladých ľudí, ktorí aktívne pôsobia vo svojich mestách a dedinách. Organizujú diskusie, chodia na školy medzi rovesníkov a snažia sa vzbudiť záujem mladých o veci verejné.


06. 03. 2018
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.