Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
23. 12. 2021

Vláda schválila náš návrh, aby sa kúpené diplomovky konečne trestali

Firmy a fyzické osoby, ktoré predávajú, propagujú alebo sprostredkujú záverečné práce  za peniaze, môžu byť v budúcnosti pokutovaní až do výšky 50 000 eur. Študentov môžu za podvod vyhodiť alebo im titul odobrať. Návrh prešiel ako súčasť novely zákona o vysokých školách.

Naša analýza trhu so záverečnými prácami na jeseň ukázala 22 webstránok, ktoré študentom ponúkajú vypracovanie seminárnych alebo záverečných prác za peniaze.  „V roku 2020 získalo na Slovensku vysokoškolský titul 1. alebo 2. stupňa približne 30-tisíc ľudí. Ak má len najväčšia z 22 firiem na trhu ročne 2-tisíc až 3-tisíc zákazníkov, ročne môže s kúpenými prácami odpromovať aj desať percent absolventov“, hovorí autor analýzy a analytik Nadácie Zastavme korupciu Martin Suchý.

Takýto stav bol u nás dlho nepotrestateľný. To by sa mohlo už čoskoro zmeniť. Do novely zákona o vysokých školách sa nám podarilo dostať dôležitý návrh, aby firmy aj študenti, ktorí takéto služby využívajú,  mohli byť potrestaní.

Návrh schválila vláda, na rade je parlament.

Ak sa to podarí, pôjde o obrovský a veľmi dôležitý krok, aby sa aj na Slovensku začalo vytvárať prostredie, kde je podvádzanie pri získaní titulu neakceptovateľné a riadne trestané.

Normalizovanie menších podvodov totiž neskôr vedie k opakovaniu takéhoto konania vo väčšom. „Ak študenti využívajú podvod na dosiahnutie vlastného prospechu v podobe úspešného ukončenia štúdia, pričom takéto konanie ostáva neodhalené a nepotrestané, je pravdepodobné, že keď raz budú zastávať vysoké pozície v štáte, nebudú sa správať inak,“ vysvetlila riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.


23. 12. 2021
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.