Xénia Makarová
Xénia Makarová
24. 05. 2023

Mýto opäť prilákalo ľudí okolo JaT, nakoniec zmenili plány

Expartner J&T Martin Fedor plánoval financovať nové mýto, nakoniec ostalo Kellnerovcom

Keď sa v roku 2009 rozhodlo, kto dodá Slovensku stámiliónové mýto, prihlásila sa k projektu oficiálne aj finančná skupina J&T. Akcionársky vstup vtedy zastrešoval partner J&T Martin Fedor. Neskôr svoj podiel v mýtnom systéme skupina predala. No a nedávno sa Fedor opäť pripravoval na financovanie mýta.

Založil na jar 2019 novú akciovku, v ktorej s ním figuroval aj Matej Okáli. Je to dlhoročný šéf firmy, ktorá zhodou okolností zabezpečuje výber mýta na Slovensku. Fedor následne do spoločnej firmy pripravoval presunúť svoju cyperskú spoločnosť s majetkom takmer 40 miliónov eur. Tá podniká v oblasti financovania.

Po troch rokoch sa ale plány zrazu zmenili a veci nabrali úplne iný smer. Okáli si založil novú firmu s podobným názvom ESOP ITIS Slovakia, no už financovanú cez PPF Banku. Banku ovláda rodina českého zosnulého miliardára Petra Kellnera, ktorý bol prepojený na slovenské mýto aj doteraz.

Okáli sa zároveň zo spoločnej firmy stiahol, Fedor ju premenoval a obmenil aj ľudí vo vedení.

Zháňal kapitál pre nový holding

Obaja na otázky Nadácie reagovali podobne, že pôvodne bol zámer, aby Fedor spolufinancoval novovznikajúci ITIS Holding.

,,Matej Okáli sa na Martina Fedora obrátil so žiadosťou o poskytnutie kapitálu na kúpu podielu v novovznikajúcej spoločnosti ITIS Holding, pod ktorú sa mali združiť aktivity inteligentných dopravných systémov a pri ktorej budovaní stál ako manažér. Jeho cieľom v tom čase bolo, aby si spolu s ďalšími kľúčovými manažérmi mali možnosť na novovznikajúcom holdingu kúpiť podiel. Matej Okáli si nakoniec zabezpečil financovanie iným spôsobom,“ reagovala na otázky Marta Kováčová za spoločnosť Sandberg.

„V minulosti som oslovil viac partnerov na financovanie môjho vstupu do českej spoločnosti ITIS Holding. Spoločnosť ITIS ESOP som nikdy nevlastnil, bola len jednou z možných alternatív pre financovanie mojej kúpy podielu v ITIS Holding. K spolupráci nedošlo, a preto som jej orgány opustil,“ opísal Okáli.

Spoločná firma mala pritom od svojho vzniku zadefinovaný jediný predmet podnikania – prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov. Čo vyznieva zvláštne, ak mala od začiatku slúžiť na financovanie holdingu z oblasti inteligentných dopravných systémov.

ITIS Holding, na ktorého financovaní sa mala spoločná firma podieľať, len vlani zastrešil firmu SkyToll, ktorá na Slovensku zabezpečuje výber mýta. Tiež český CzechToll, ktorý zatiaľ predbežne vyhral súťaž na nový mýtny systém. Za holdingom stojí nakoniec Okáli a Kellnerovci.

Spoločná firma šéfa SkyTollu s exJ&T

Mýtne poplatky na Slovensku od roku 2010 vyberá SkyToll. V jej čele stojí takmer od vzniku firmy Matej Okáli. Okáli sa spolu s Fedorom objavil od roku 2019 v novej akciovke ITIS ESOP.

Okáli od vzniku firmy pôsobil v dozornej rade. Ide o kontrolný orgán v akciových spoločnostiach. Manažérsky firmu riadil Martin Fedor a podľa ďalších dokumentov viažúcich sa k pôsobeniu ITIS ESOPu bol a stále je jej jediným akcionárom.

Fedor je bývalým partnerom skupiny J&T. Pred zhruba desiatimi rokmi sa oficiálne osamostatnil a založil si investičnú spoločnosť Sandberg Capital. Spoločnosť je cez investície aktívna napríklad v slovenskom poľnohospodárstve, telekomunikáciách, maloobchode.

Aj keď sa Fedor formálne od skupiny J&T osamostatnil, stále medzi oboma stranami ostávajú aktívne prepojenia.

Napríklad časopis Forbes pred dvomi rokmi opísal, ako získali polovičný podiel v reťazci Terno privátni klienti skupiny J&T aj samotná J&T Banka. Druhá polovica reťazca ostala v rukách Fedorovho Sandbergu.

Na Malte zriadený podfond Sandbergu zas spoluvlastní napríklad 365.bank a J&T Banka. Spolu vlastnia takmer 80 % investičných akcií daného podfondu. Podfond sa zjednodušene zriaďuje na investovanie do určitej oblasti či projektu. Kvôli jednoduchšiemu získavaniu finacovania aj manažovaniu.

Tretím najväčším investorom v danom podfonde bola cyperská spoločnosť Redrak Management Limited.

Cyperský Redrak je na trhu od 2010

Významnou súčasťou novej spoločnej firmy mala byť miliónová cyperská firma Redrak Management Limited. Ešte počas Okáliho pôsobenia vo firme začal Fedor s jej presunom do spoločného podniku.

Oficiálne podľa obchodného registra k zlúčeniu s Redrakom došlo v decembri 2022, viaceré detaily z plánovaného zlúčenia naznačujú, že sa s ním rátalo skôr.

Napríklad takzvaným rozhodným dňom pre cezhraničné zlúčenie bol 1. január 2021. Zanikajúca spoločnosť mala poslednú účtovnú závierku zostaviť za rok 2020 a od 1. januára 2021 sa úkony zanikajúcej spoločnosti, teda Redraku mali z účtovného hľadiska už považovať za úkony na účet nástupníckej spoločnosti. Teda ITIS ESOP.

Zmluva o cezhraničnom zlúčení bola podpísaná v septembri 2021.

Začlenenie cyperskej spoločnosti do novej slovenskej akciovky je zaujímavé hneď z viacerých dôvodov. Mnohé z nich sa dajú vyčítať zo zmluvy o cezhraničnom zlúčení.

Miliónová firma bez zamestnancov

Nová slovenská akciovka so základným imaním 130-tisíc eur sa takto dostala k majetku takmer 40 miliónov eur. To bola účtovná hodnota Redraku ku koncu roka 2020. Išlo hlavne o nehmotný majetok.

Zmluva tiež upresňuje, že Fedor bol už predtým jediným akcionárom Redraku. „Nástupnícka spoločnosť vydá jedinému spoločníkovi Zanikajúcej spoločnosti… akciu, čím sa … zvýši jeho účasť na základnom imaní Nástupníckej spoločnosti,“ upresňuje zmluva.

Redrak nebol pritom žiadnym podnikateľským nováčikom. Firma z oblasti financovania vznikla ešte koncom roka 2010.

Aký dôvod malo teda zlúčenie firiem? Aj na to dáva zmluva odpoveď: „zlúčenie súvisí so zámerom jediného akcionára zúčastnených spoločností optimalizovať a racionalizovať fixné náklady a správu majetku zúčastnených spoločností“.

Ani jedna zo spoločností nemala žiadnych zamestnancov.

Nadácia sa na začlenenie cyperskej firmy pýtala aj oboch manažérov.

„S Redrak Management nemám nič spoločné, respektíve nemám o nej ani žiadne informácie,“ upresnil Okáli.

Fedor už pri mýte bol

Expartner J&T Fedor sa o mýto nezaujímal prvýkrát. Keď v roku 2009 bolo už jasné, kto je víťazom mýtneho tendra za stovky miliónov eur, prejavila záujem o účasť na projekte skupina J&T. V rámci skupiny projekt zastrešoval práve Fedor.

„Projekt zavedenia elektronického mýta je jedným z najväčších projektov na Slovensku a tak náš záujem podieľať sa na ňom je prirodzený. Možnosť rokovať o vstupe do projektu sa však otvorila až po rozhodnutí o víťazovi tendra, z ktorého vzišiel partner pre rokovanie – konzorcium Santoll – Ibertax,“ vysvetlil pred rokmi pre portál Zive.Aktuality.sk Fedor.

O vplyve J&T na víťazne konzorcium Santoll – Ibertax ale informovali médiá už predtým.

Okáli ani Fedor bližšie nespresnili, prečo z ich plánovanej spolupráce na financovaní nového holdingu zrazu vzišlo. Pre úplnosť ale treba doplniť, že vlani na jar bolo skutočne okolo mýta veľa rozhodnutí.

Diaľničiari vyhodnotili súťaž na nový elektronický mýtny systém, podpísal sa veľký miliónový dodatok s doterajším dodávateľom SkyTollom, formoval sa nový holding, pod ktorý sa začlenil tak SkyToll ako aj predbežný víťaz novej súťaže a o mýto sa začali aktívne zaujímať neziskovky, autodopravcovia aj štátne kontrolné orgány.


24. 05. 2023
Xénia Makarová

Xénia Makarová