Martin Suchý
Martin Suchý
23. 07. 2021

Úrad pre verejné obstarávanie nám dal za pravdu, Bratislavská vodárenská spoločnosť zaplatí pokutu

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nám dal za pravdu, Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) postupovala pri nákupe revíznych služieb nesprávne. Na prípad upozornila naša sesterská Komunita Zastavme korupciu. BVS musí zaplatiť 15-tisícovú pokutu.

Člen našej Komunity Zastavme korupciu narazil na podozrivý nákup Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. BVS, ktorá zabezpečuje pitnú vodu pre domácnosti a čistenie odpadových vôd, potrebuje každoročne vykonať odbornú kontrolu svojej infraštruktúry. Kým doteraz tieto služby BVS obstarávala cez svoju dcérsku spoločnosť, minulý rok sa rozhodla kúpiť služby vo vlastnej réžii.

Zákazku rozdelila na tri menšie časti a zadala na priamo bez súťaže. Dôvodom mala byť nehospodárnosť v predchádzajúcich rokoch. Výsledok je však taký, že služby obstarala drahšie, než tri roky predtým.

BVS sa vyhla súťaži vďaka tomu, že odhadla cenu zákazky na 240-tisíc, čím nedosiahla limit, kedy je súťaž povinná. O takzvanú nadlimitnú zákazku by v prípade revíznych služieb išlo, ak by odhadovaná cena bola viac ako 480-tisíc eur. BVS za všetky tri časti pritom nakoniec zaplatila vyše 514-tisíc eur.

Komunita Zastavme korupciu spolu s Nadáciou podala podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. Ten skonštatoval, že výška predpokladanej hodnoty zákazky v danom prípade nie je stanovená v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. „BVS v danom prípade výrazne podhodnotila predpokladanú hodnotou danej zákazky, v dôsledku čoho prišlo k vyhnutiu sa uplatnenia postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní.“ uvádza úrad.

ÚVO dodáva, že BVS si chybu priznala. „Úrad v rozhodnutí v tejto súvislosti konštatoval spáchanie správneho deliktu zo strany BVS, pričom BVS v priebehu konania vyjadrila súhlas so zistenými skutočnosťami a s pokutou, v dôsledku čoho jej bola uložená znížená pokuta 15 445 EUR.“

Za pro bono právne služby v tomto prípade ďakujeme advokátskej kancelárii Staněk Vetrák & Partneri.


23. 07. 2021
Martin Suchý

Martin Suchý