Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
22. 03. 2021

Ľahký podcast o ťažkej korupcii: Očkovanie

V novom Ľahkom podcaste o ťažkej korupci sa dozviete:

  • ako sa očkovací formulár obchádzal
  • kto nesie zodpovednosť za zle nastavený formulár
  • o výzve Nadácie zastavme korupciu a Slovensko Digital nahlásiť skúsenosti s obchádzaním pravidiel pri očkovaní a nedokonalosťami systému.


22. 03. 2021
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.