Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
03. 11. 2021

Byť fér sa oplatí! Vysokoškolákov o tom presviedčame na zážitkových workshopoch

Plagiáty a plagiátori budú na Slovensku pribúdať, kým nezmeníme myslenie študentov. Zmenu v hodnotých postojoch pritom dokážeme naštartovať za 90 minút. 

Malé podvody vedú k veľkým. Aj preto už niekoľko mesiacov riešime firmy, ktoré obchodujú s diplomovými prácami. Našim cieľom je zmeniť legislatívu, trestať firmy, ktoré takéto služby poskytujú, a tým priestor pre podobné podovody obmedziť. Bez zmeny myslenia študentov sa však počet plagiátov a plagiátorov zmeniť nepodarí.

O tom, že byť fér a nepodvádzať, sa v konečnom dôsledku dokonca vyplatí, sme tento týždeň presviedčali študentov i učiteľov na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity.

Zážitkový workshop, ktorý má moc meniť postoje

Workshop pozostáva z analýzy malých každodenných neférových situácií z rôznych uhlov pohľadu. Na živej role play študentom ukazujeme podobnosti s korupčnou dynamikou. Hľadáme, kto má zo situácie úžitok (napríklad človek, ktorý prácu odpíše a „ušetrí“ tým čas), ale sledujeme aj to, kto všetko má škodu (reputácia školy, atmosféra na škole, nálada v spoločnosti… a v konečnom dôsledku aj samotní aktéri. )

Cieľom workshopu je primäť študentov, aby pri najbližšej ošemetnej dileme či lákadle neetického, ale dočasne výhodného správania, urobili vedomé  a informované rozhodnutie – nie také zo zvyku alebo pretože „je to normálne“.

„Na workshope sme sa rozprávali aj o v strednej Európe dobre známom pocite bezmocnosti zoči voči veľkej korupcií. Študenti ma prekvapili nádejou a chuťou žiť. Hovorili, že posledné dva roky v krajine ich presvedčili, že sa oplatí postaviť za správnu vec, že kultivovaný protest proti korupcii mocných má svoj výtlak a že sa oplatí zaujímať o veci verejné vo svojom okolí,“ hovorí Zuzana Vasičák Očenášová, lektorka workshopu.

Našim cieľom je otvoriť túto debatu na čo najviac vysokých školách. Ak máte záujem o workshop, píšte na vocenasova@zastavmekorupciu.sk


03. 11. 2021
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.