Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
11. 01. 2022

Na vybraných školách budú učiť k férovosti a čestnosti

Hodnotové vzdelávanie na mnohých slovenských školách dlho neexistovalo. Triednické hodiny by sa teraz mohli premeniť na priestor, kde učitelia hovoria so žiakmi o korupcii. Zmenu na školy prináša spolupráca Nadácie Zastavme korupciu a Štátny pedagogický ústav.

Vzdelávanie o čestnosti a férovosti je na slovenských stredných a základných školách overeným antikorupčným očkovaním pre budúcnosť. Vďaka spolupráci neziskovky a štátu majú teraz triedni učitelia príležitosť využívať svoje triednické hodiny pre hodnotové vzdelávanie. Ako návod im poslúži nová metodika z dielne Nadácie Zastavme korupciu, ktorú v týchto dňoch vydáva Štátny pedagogický ústav.

„Som rada, že sa nám vďaka spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu podarilo vytvoriť metodiku pre triednych učiteľov a učiteľky, ktorí tak získajú praktický nástroj ako viesť svojich žiakov k férovosti, etickosti a čestnosti. Metodika je súčasťou širšieho konceptu nadpredmetového hodnotového vzdelávania v školách, ktorého zavádzanie bude podporené aj v rámci pripravovaných zmien kurikula základného vzdelávania,“ uviedla riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová

“Triednické hodiny nemusia slúžiť len na suché organizačné a administratívne úkony – sú vzácnym priestorom, ktorý triedny učiteľ môže využiť na vedenie triedy k férovosti a rešpektujúcej komunikácií,” hovorí Zuzana Vasičák Očenášová, spoluautorka metodiky.

Nadácia Zastavme korupciu pod metodickým vedením ŠPÚ vytvorila manuál pre jeden školský rok. Ide o sériu desiatich na seba nadväzujúcich modelových triednických hodín, ktoré rozvíjajú témy ako férová tvorba triednych pravidiel, každodenné etické dilemy, či prečo je výhodnejšie nepodvádzať. Na augustový webinár, ktorý novú metodiku predstavil, sa prihlásilo okolo šesťdesiat učiteľov a učiteliek z celého Slovenska.

Metodiku nájdete tu.

Kontakt pre viac info: vocenasova@zastavmekorupciu.sk, 0903755059


11. 01. 2022
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.