Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
04. 01. 2015

Stravovacie služby pre štyri nemocnice

Štyri veľké štátne nemocnice – v Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Poprade – uzavreli počas druhej vlády Roberta Fica dlhodobé koncesné zmluvy na dodávku stravovacích služieb s externými firmami. Celková suma, ktorú nemocnice za dodávku stravy za desať rokov zaplatia, predstavuje takmer 88 miliónov eur.

Na konci roku 2014 vyšlo najavo, že zmluvy boli podpísané v rozpore so zákonom, že sú veľmi nevýhodné pre nemocnice a veľmi výhodné pre koncesionárov. V porovnaní so stavom, keď si nemocnice stravu zabezpečovali vo vlastnej réžii, zmluvy rapídne zvýšili náklady nemocníc na poskytovanie stravovacích služieb. Spôsob, akým sa zrealizoval výber koncesionárov, nebol transparentný a víťazmi užšej súťaže sa stali obchodne i personálne prepojené firmy. Išlo o spoločnosti, ktoré mali skrytého vlastníka, lebo boli vlastnené schránkovými firmami.

Zmluvy sú platné, hoci „neexistujú“

Podľa paragrafu 19 zákona o rozpočtových pravidlách môžu nemocnice ako príspevkové organizácie uzavrieť koncesnú zmluvu na viac ako 5 miliónov eur „len s predchádzajúcim súhlasom vlády. Povinnou súčasťou materiálu na rokovanie vlády je stanovisko ministerstva financií k návrhu tejto zmluvy“. Analytici a novinári zistili, že medzi materiálmi, ktoré vláda prerokovala, sa nenechádza žiadny dokument, ktorý by nasvedčoval tomu, že kabinet vyslovil súhlas s uzavretím zmlúv na dodávku stravovacích služieb pre štyri štátne nemocnice. Predstavitelia ministerstva zdravotníctva potom priznali, že vláda žiadne koncesné zmluvy neschválila. Minister Viliam Čislák preto v decembri 2014 vyhlásil: „Pre ministerstvo zdravotníctva v tejto chvíli tieto zmluvy neexistujú a za porušenie tohto zákona sú zodpovedné konkrétne osoby.“[1] Okrem riaditeľov nemocníc, ktorí museli z funkcie odísť, vláda odvolala (a zároveň povýšila) aj vedúceho služobného úradu ministerstva zdravotníctva Martina Senčáka. Napriek tomu, že pre ministerstvo zmluvy „neexistovali“ , zostali platné a nemocnice i koncesionári ďalej postupujú podľa nich.

Predstavu o tom, aké nevýhodné zmluvy nemocnice podpísali, dalo zistenie, ktoré zverejnil denník SME. Za január až september 2013, keď ešte nemocnica v Trenčíne varila vo vlastnom režime, stálo ju to 522-tisíc eur. „Od januára až do septembra 2014, odkedy v nej varí externá firma, stúpli náklady na 980-tisíc eur.“ [2] Podobné to bolo aj v ostatných nemocniciach. Zuzana Dančíková, analytička Transparency International Slovensko (TIS) spočítala, že nemocnice za desať rokov „mohli ušetriť 22 miliónov eur, ak by za stravu platili toľko, čo napríklad Fakultná nemocnica v Žiline“[3], ktorá poskytuje stravovacie služby vo vlastnej réžii.

Redaktor Miroslav Kern potom zverejnil, že súkromní prevádzkovatelia nemocničných vývarovní zarábajú aj na jedle, ktoré štátnym nemocniciam ani nedodajú. Vyplýva to totiž zo zmlúv, ktoré nemocnice podpísali – zaviazali sa v nich, že budú odoberať fixný počet jedál, a to aj v prípade, keď budú mať menej pacientov či zrušia lôžka. Len za prvý rok platnosti zmlúv nemocnice mali aj „za neodobraté jedlá platiť 380-tisíc eur“.[4]

Keď sa médiá prípadu venovali podrobnejšie, zistili ďalšie skutočnosti, ktoré objasňujú, ako a prečo štyri nemocnice podpísali také nevýhodné zmluvy pre štát a také výhodné pre koncesionárov na dodávku nemocničnej stravy.

Žiadna z nemocníc nehľadala dodávateľa služieb prostredníctvom verejnej súťaže, ale použili metódu užšej súťaže. Pre všetky štyri nemocnice ju zrealizovala tá istá firma – žilinská spoločnosť Euro dotácie. Užšej súťaže sa zúčastnili – a boli v nich aj úspešné – predovšetkým dve firmy. V Trenčíne zvíťazila spoločnosť Hospital Catering Solutions, vo zvyšných troch uspela firma Dora Gastro Slovakia zo Senice.

Obe firmy sú personálne prepojené, prinajmenšom cez dve osoby. Peter Bittó vystupoval ako „generálny manager“ spoločnosti Hospital Catering Solutions a zároveň tiež ako predseda predstavenstva Dora Gastro Slovakia. Zmluvy s nemocnicami podpisoval za obidve firmy. Tento fakt sa pokúsili verejnosti vysvetliť predstavitelia spoločnosti Hospital Catering Solutions, ktorí vydali vyhlásenie, v ktorom tvrdili, že „Peter Bittó je najatý ako profesionálny prevádzkový manžér, odborník na problematiku rekonštrukcií a prevádzkovania nemocničného stravovania“[5]. Fakt, že podpisoval zmluvy za obe úspešné firmy, ktoré si v užšej súťaži konkurovali, vyhlásenie vysvetlilo tak, že „jeho angažmán v iných, konkurenčných spoločnostiach nie je prekážkou, pretože jednotlivé realizácie projektov spolu nesúvisia a nekolidujú“ [5]. Samotný P. Bittó sa vyhýba akémukoľvek kontaktu s médiami.

Milióny pre firmu bez zamestnanca

Druhou osobou je nemecký podnikateľ Karl Heinz Hauptmann známy z kauzy Port Service, v ktorej vystupoval spolu s poslancom a exministrom Smeru Pavlom Pavlisom. K.H. Hauptmann pôsobí v dozornej rade firmy Dora Gastro Slovakia a zároveň je aj deklarovaným väčšinovým vlastníkom schránkovej firmy Kanebo Investments, ktorá ovláda spoločnosť Hospital Catering Solutions. Na začiatku roku 2012, skôr než sa zapojila do užšej súťaže na dodávku stravovacích služieb, táto firma nemala žiadneho zamestnanca a disponovala iba základným imaním vo výške 5-tisíc eur. O niekoľko mesiacov získala prvú zákazku v hodnote 23 miliónov eur.

Pretože v prípade Kanebo Investments ide o schránkovú firmu, ktorá má sídlo v Luxembursku, nie je zatiaľ známe, či K.H. Hauptmannn je jej skutočným vlastníkom, konečným užívateľom výhod, alebo iba vlastníkom deklarovaným, ktorý kryje skutočného vlastníka.

Ministerstvo zdravotníctva ani po zverejnení faktov a skutočností, ktoré zásadne spochybnili zmluvy, prostredníctvom ktorých štyri štátne nemocnice zabezpečili pre seba stravovacie služby na obdobie desiatich rokov, neurobilo žiadne kroky, ktoré by viedli k ich prehodnoteniu či zrušeniu. A nepredložilo ani analýzu, z ktorej by vyplynulo, že odhad TIS o predražení služieb v hodnote 22 miliónov eur, je nepresný či irelevantný.

Ak sa vám tento článok páči, činnosť Nadácie môžete podporiť TU.

Do newslettera sa prihláste TU.

Odkazy

[1] Igor Stupňan: Minister Čislák odvolal štyroch šéfov nemocníc, Pravda 11.12.2014

[2] SITA: Trenčianskej nemocnici varí schránková firma, SME 8.12.2014

[3] Zuzana Dančíková: Ako môže minister zdravotníctva odpovedať na stravovacie tendre, SME 11.12.2014

[4] Miroslav Kern: Na obedoch už slušne zarobili, SME 13.12.2014

[5] TASR: Hospital Catering Solutions odmieta, že by bola schránkovou firmou, SME 9.12.2014


04. 01. 2015
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.