Šírime osvetu, vzdelávame

Povedať nie korupcii a neférovostiam je dôležitý, ale len prvý krok. Ak pri ňom skočíme, zlo sa bude cykliť. Hneď následne potom ako sme povedali korupcii nie preto potrebujeme ľuďom ponúknuť podporu – aby mali slobodu, silu, zručnosti a dostatok informácií sa na nej nezúčastňovať. Preto osveta a vzdelávanie v Nadáci Zastavme korupciu.

Hodnotové vzdelávanie na školách

Projekt Na Férovku prináša do stredných škôl na Slovensku antikorupčné vzdelávanie cez prácu s neférovým správaním. Máme za sebou pilotný ročník a štyri dobrodružné cesty za férovosťou na školách v Košiciach, Dubnici nad Váhom, v Trenčíne a v Púchove. Pozrite si, čo sa nám v rámci unikátneho projektu podarilo.

V KOŠICIACH
V TRENČÍNE
V PÚCHOVE

Práca s ľuďmi odsúdenými za korupciu

Trest je dôležitý, ale bez následnej podpory zmeny nič nezmení. Preto od roku 2016 poskytujeme v spolupráci s probačnými a mediačnými úradníkmi slovenských súdov probačnú podporu ľuďom, ktorí boli odsúdení za malú korupciu. Cieľom stretnutí je prevzatie zodpovednosti klienta za svoje konanie, reflexia, vnímanie širších súvislostí a dôsledkov korupčného správania, ale aj podpor odsúdeného a návod ako reštartovať svoj život po výkone trestu.

Ponuka workshopov pre školy a firmy

Organizácie! Firmy! Školy! Komunity! Boríte sa s problémom, na ktorý vám nesedí žiadny vzdelávací modul v našej ponuke? Dajte nám o tom vedieť! Radi vyvinieme vzdelávací či rozvojový program šitý na vašu konkrétnu potrebu.

Korupčníci v nás

Zážitková roleplay za účelom zažitia dynamiky korupčnej schémy z rôznych uhlov pohľadu.

Cieľom je práca s postojmi, vystúpenie zo zjednodušenia oni zlí/my dobrí a vhľad do možných motivácií ku korupčnému správaniu.

Metóda: Práca so skupinou na báze procesorientovanej psychológie.

90 min, do 15 účastníkov

Benefit: Možnosť zažiť si v téme korupcie niečo viac ako čierno-biele videnie, posilnená schopnosť sa informovane rozhodovať v etických a korupčných dilemách, v ktorých dospelí ľudia v našej krajine pravidelne stoja.

Osnova: Po teoretickom úvode sa do priestoru uvedú miesta pre role: korupčník, obeť korupcie, štát, mlčky prihliadajúci, aktivista. Účastníci majú možnosť postupne vžiť sa do kože jednotlivých rolí a následne na seba reagovať a interagovať. Po zážitku uzemnenie, verbalizácia v kruhu.

Ako vystúpiť z mlčiacej väčšiny

Workshop o prekonávaní efektu prizerajúceho sa na ulici či v korupčnej situácií.

Formát je diskusia, video, popisna vlastných životných situáciách, worksheety.

90 min. – 1,5 dňa podľa hĺbky

Benefit: Posilnená schopnosť prekonávať psychologický efekt pasivity v sociálne náročnejších situáciách, menej pocitu bezmocnosti a viac proaktivity v organizáciách.

Ako sa odvážiť rásť

Workshop o posilnení rastovej mysli na úkor fixovanej mysle pri posune postojov voči normalizovanej malej korupcii (growth v. fixed mindset)

90 min. – 1,5 dňa podľa hĺbky

Benefit: Život nás vyzýva posúvať svoje postoje. Naše hodnoty a presvedčenia sa vyvýjajú v čase ak dovolíme našej osobnosti rásť. Workshop prináša slobodu a posilnenú schopnosť zdravo posúvať svoje postoje smerom k zrelším a tiež pracovať s našimi malými a veľkými zlyhaniami ako z výzvami, bez toho aby nás zrážali k zemi.

Oplatí sa byť čestný?

Počas 90-minút prevedú tréneri účastníkov zážitkom a poznaním, že aj malé neférové činy majú svoj vplyv na človeka a jeho komunitu, firmu či organizáciu.

Dostanú základnú informáciu o korupčnej dynamike. Posilnia svoj občiansky sval.

Cieľ: začať od seba, od malých neférovostí vo vlastnej komunite, nečakať „na tých hore“, rozpoznávať možnosti rozhodnúť sa správne v každodennom živote školy/firmy, rozpoznávať korene veľkej korupcie v malých neférovostiach.

Metóda: diskusia, myšlienková mapa, roleplay, asociačné otázky

Benefit: Posilnená schopnosť rozpoznávať svoj vplyv na okolie cez aktívny postoj pri malých neférovostiach, ktorí živia podhubie pre veľkú korupciu. Empowerment jednotlivcov, ktorý eliminuje vyhýbané stratégie pri riešení problémov v organizícií/komunite/škole či firme.

Ako súvisí zneužitie moci v konfliktoch s korupciou?

Tréneri účastníkov zážitkom rozpoznávania svojej kontextuálnej osobnej moci v konfliktných situáciách, kde je mocenská nerovnováha, zažívaných typicky v danej sfére.

Cieľ: začať od seba, posiliniť vedomie vlastného typu moci ktoré redukuje riziko jej zneužitia, rozpoznávať korene veľkej korupcie v našich malých každodenných moenských fauloch.

Metóda: diskusia, myšlienková mapa, roleplay, asociačné otázky

90 min. – 1,5 dňa podľa hĺbky

Benefit: Posilnená schopnosť férového narábania s vlastnou mocou, posilnenie vedomia vlastného vplyvu na svoje pracovné prostredie, rozpoznávať korene veľkej korupcie v našich malých každodenných mocenských fauloch, posilnená schopnosť efektívneho a férového riešenia konfliktov.

Živý etický kódex firmy alebo organizácie

Etický kódex firmy je dôležitým navigačným nástrojom v situáciách, ktoré žiadny zákon ani predpis nepredpokladá.

Žitý etický kódex zároveň vytvára tvár a atmosféru organizácie. Ako taký je nevynútiteľný a preto jeho dodržiavanie závisí od porozumenia a privlastnenia si jeho pravidiel každým zamestnancom autenticky, je škoda keď ostane len ako formalita na papieri. Ak budú zamestnanci etiku firmy „vlastniť ako svoju“, dôvera môže do veľkej miery nahradiť kapacitne náročnú kontrolu

Školenie ponúka

  1. Buď zážitkovú, rolovú prácu na konkrétnych bodoch etického kódexu inštitúcie, za účelom jeho „vlastnenia“ a zvútornenia zamestnancami.
  2. Alebo priestor pre vytvorenie etického kódexu nandovo, na zelenej lúke (jeho základnej „ústavy“) , predpoklad je‘, že princípy ktoré prinesú účastníci sa budú prekrývať s „duchom pravidla“ v existujúcom kódexe .. t.j cieľom je oživenie, a „vlastnenie“ zamestnancami

Dĺžka: 1-1,5 – 2 dni (min 6 h)

Školenie sa opiera o princípy:

  • Etika má zmysel ak neostáva len na papieri
  • Etika je o postojoch, nie o informáciách
  • Učenie zážitkom posúva postoje, nielen informácie

Učitelia, využite naše metodiky

V spluprácis ŠPU sme vytvorili praktické námety na vyučovanie o korupcií a neférovom konaní v predmetoch občianska náuka či etika pre druhý stupeň ZŠ a pre SŠ. Počas koronakrízy sme časť cvičení prepracovali pre využitie v online vzdelávaní, veríme, že boli a budú užitočné aj priebežne.